Promatranje parlamentarnih izbora 2011. - sažetak izvještaja GONG-a

30. siječnja 2012.

GONG ocjenjuje da je cijeli proces izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2011. godine bio transparentniji nego prijašnjih godina, a da su izborni dani (3. i 4. prosinca 2011.) na većini biračkih mjesta prošli u demokratskom i tolerantnom ozračju, s manjim brojem neregularnosti. Međutim, uz probleme uzrokovane nepotpunim popisom birača, ostvarivanje biračkog prava opet je bilo otežano pripadnicima nacionalnih manjina i biračima koji su u trenutku održavanja izbora bili smješteni u bolnicama, domovima za starije i nemoćne osobe i sličnim institucijama.

GONG ocjenjuje da je izborni proces za parlamentarne izbore u prosincu 2011. bio transparentniji nego prijašnjih godina s obzirom da je većina institucija bila otvorenija i aktivnija u informiranju birača, dok su sami izborni dani (3. i 4. prosinca 2011.) prošli u demokratskom i tolerantnom ozračju na većini biračkih mjesta, s manjim brojem neregularnosti. Međutim, uz probleme uzrokovane nepotpunim popisom birača, ostvarivanje biračkog prava opet je bilo otežano pripadnicima nacionalnih manjina i biračima koji su u trenutku održavanja izbora bili smješteni u bolnicama, domovima za starije i nemoćne osobe i sličnim institucijama.
U Hrvatskoj su parlamentarni izbori održani su 4. prosinca 2011., kada su GONG-ovi promatrači dojavili su 20-ak kritičnih situacija, dok su građani dojavili 200-tinjak nepravilnosti. U inozemstvu su izbori započeli dan ranije, 3. prosinca, i trajali dva dana. Detaljan izvještaj o aktivnostima i zaključcima o provedbi ovih izbora, koji uključuje brojne i konkretne preporuke za unapređenje izbornog zakonodavstva i samog procesa glasanja, možete pronaći ovdje.

Praćenje rada nadležnih institucija pokazalo veću otvorenost
Monitoring institucija odgovornih za provođenje izbora uključivao je sustavno praćenje rada Državnog izbornog povjerenstva (DIP), Ministarstva uprave (MU) te Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI).
Rad DIP-a praćen je prisustvovanjem na njegovim redovitim sjednicama, te analizom njegovih odluka, priopćenja za medije i odgovora na različite zahtjeve objavljenima na Internetskim stranicama www.izbori.hr . Iako se DIP susreo s velikim obimom posla u kratkim rokovima, njegovi članovi bili su otvoreni za većinu GONG-ovih zahtjeva za poboljšanjem konkretnog izbornog procesa, te su i usvojili neke od GONG-ovih preporuka za unapređenje informiranja javnosti.
Zbog otvorenih pitanja u vezi s prethodnom registracijom birača i pripremom izbornog dana, GONG je redovito komunicirao s MVPEI-em i Uredom za opću upravu Grada Zagreba.
S obzirom na problem neažuriranih adresa mjesta prebivališta i nesređenih popisa birača, GONG je pokušao dogovoriti sastanak s predstavnicima Ministarstva uprave, no MU se nije odazvalo na adekvatan način niti je zadovoljilo potrebnu i očekivanu razinu kompetencija i pripravnosti za provedbu izbora, posebno u smislu informiranja građana.

Praćenje financiranja političke kampanje prokazalo rupe u zakonu
Na temelju novog Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, političke stranke, kandidati i nezavisne liste kandidata mogle su financirati troškove svoje izborne kampanje putem vlastitih financijskih resursa i donacija uplaćenih na posebne bankovne račune, s obaveznim objavljivanjem izvještaja o prihodima i rashodima 7 dana prije izbornog dana i 15 dana nakon objave službenih rezultata izbora. No, s obzirom da zakonom nije precizno definirano praćenje tijeka novca i usluga od stranaka putem agencija do medija, netransparentnost cjenika oglasnog prostora kao i ostvarenih popusta dovodi do toga da podaci nisu provjerljivi, što i dalje onemogućuje kvalitetan nadzor financiranja izbornih kampanja te otvara prostor za različita tumačenja samog Zakona.
U takvim okolnostima, GONG je transparentnost financiranja izborne kampanje pratio na dvije razine: prateći izvještaje kandidata o troškovima svojih kampanja i rad institucije nadležne za nadzor financiranja (DIP), ali i paralelnim monitoringom oglašavanja tijekom kampanje u masovnim medijima u suradnji s Transparency Interenational Hrvatska (TIH).
Nekoliko najvećih stranaka nije u potpunosti otkrilo posebne uvjete i cjenike temeljem kojih je kupovan oglasni prostor i prema kojima su dogovarane cijene i popusti oglašavanja. Također, neke stranke nisu ni priložile podatke o troškovima prije početka službene kampanje, iako su aktivnosti političke kampanje počele mnogo ranije od službenog početka kampanje.
Stvarne troškove oglašavanja u kampanji nije bilo moguće utvrditi, ali je dva puta napravljena procjena na temelju količine i duljine trajanja TV i radio spotova na svim nacionalnim i nekoliko lokalnih televizija te na radio postajama, kao i na temelju oglasa prisutnih na vodećim internetskim news portalima, u tiskanim medijima i jumbo-plakatima širom Hrvatske. Na temelju tako sastavljenog izvještaja agencije za istraživanje javnog mnijenja, GONG i TIH objavili su svoju procjenu stvarnih troškova kampanje.
Usporedba procjena GONG-a i TIH-a s podacima iz službenih prijevremenih izvješća i konačnih izvještaja ukazuje na značajne razlike u troškovima oglašavanja kod nekih stranaka/koalicija.

Promatranje izbornog dana i PVT potvrdili službene rezultate
U GONG-ov projekt ''LOG IN Izbori 2011'' bilo je uključeno 500-tinjak promatrača (60 mobilnih timova i 443 promatrača na biračkim mjestima u Hrvatskoj) koji su posebno educirani u skladu s međunarodnim standardima, a koordiniralo ih je četvero GONG-ovih regionalnih koordinatora.
Radi praćenja samog procesa glasanja, tijekom izbornog dana GONG-ovi promatrači su tri puta slali sms izvještaje koji su potom obrađivani kako bi njihov sadržaj bio priopćen općoj javnosti.
Radi provjere službenih rezultata i prijavljivanja eventualnih izbornih prijevara, GONG je proveo prikupljanje rezultata putem PVT metodologije (parallel vote tabulation – paralelno prikupljanje glasova na glasačkim mjestima i obrada podataka preračunavanjem u broj mandata koji je pojedina stranka/koalicija ili kandidat osvojio u parlamentu).

Informiranje građana pokazalo veliki interes za izbore
S obzirom na nedostatnu ulogu DIP-a i ostalih državnih tijela poput MU u informiranju birača o njihovim pravima, GONG je doprinio edukaciji građana objavljivanjem nekoliko vodiča o izbornom procesu i ostvarivanju biračkog prava: Opći vodič kroz parlamentarne izbore 2011, Vodič kroz financiranje izbornih kampanja, Vodič kroz kandidaturu i Vodič kroz popise birača i glasanje van mjesta prebivališta. K tome, istaknuti članovi GONG-a javno su nastupali podsjećajući izborne aktere i građane na njihova prava i obaveze.
Tijekom cijelog izbornog procesa te na sam izborni dan, članovi GONG-a koristili su sve dostupne komunikacijske kanale za dvosmjernu komunikaciju s građanima, odgovaranjem na upite putem telefona, e-maila i Facebooka. Sveukupno je odgovoreno na preko 1000 različitih upita građana.

Objavljeno: 31.1.2012.


chevron-right