Predizborna kampanja 2011.: najtransparentnije financiranje do sada, no netransparentnost cjenika i popusta i dalje onemogućuje kvalitetan nadzor

11. siječnja 2012.

Stranke su ostvarile vidljivi napredak u transparentnosti financiranja izbornih kampanja, ali, kao što je utvrđeno u ranijim izvještajima udruga, cjenici i popusti prema kojima su dogovarane cijene oglasnog prostora predstavljaju moguće „sive zone“, poručili su TIH i GONG na konferenciji za novinare prilikom objave konačnih financijskih izvještaja stranaka i kandidata.

Stranke su ostvarile vidljivi napredak u transparentnosti financiranja izbornih kampanja, ali, kao što je utvrđeno u ranijim izvještajima udruga, cjenici i popusti prema kojima su dogovarane cijene oglasnog prostora predstavljaju moguće „sive zone“, poručili su TIH i GONG na konferenciji za novinare prilikom objave konačnih financijskih izvještaja stranaka i kandidata.

Pokazala je to procjena vrijednosti oglašavanja političkih stranaka i nezavisnih lista te usporedba s podacima iz službenih izvještaja političkih stranaka i kandidata. GONG i TIH napominju da prikazani iznosi ne predstavljaju iznose koje su stranke i nezavisne liste stvarno i platile za troškove oglašavanja tijekom izborne promidžbe te da je moguće kako prikazani iznosi ne sadrže sve popuste (uključeni javno objavljeni popusti /HDZ, HSLS i IDS/ te srednje vrijednosti popusta).

Netransparentnost cjenika i popusta dovodi do toga da podaci nisu provjerljivi, onemogućuje kvalitetan nadzor financiranja izbornih kampanja te otvara prostor za različita tumačenja.

Usporedba TIH-ovih i GONG-ovih procjena vrijednosti oglasnog prostora te podataka iz službenih konačnih izvještaja ukazuje na razlike u troškovima oglašavanja:
- kod dvije najveće stranke/koalicije te kod kandidata Milana Bandića (u izvještajima navedeno da je potrošeno manje od procjene vrijednosti oglasnog prostora sukladno monitoringu),
- kod ostalih stranaka/nezavisnih lista nema nejasnih razlika (neke stranke navele da su potrošile na oglašavanje čak više nego što je utvrđeno monitoringom – moguća razlika je u oglašavanju u lokalnim medijima koje nije obuhvaćeno ovim monitoringom).

Mogući razlozi razlike u troškovima oglašavanja u prvom slučaju:
- stranka/koalicija/kandidat ostvarili su velike popuste zbog količine oglasa;
- nisu poznati posebni uvjeti i cjenici temeljem kojih je kupovan oglasni prostor i prema kojima su dogovarane cijene i popusti;
- razliku između tržišne vrijednosti oglasnog prostora i prikazanim iznosima u službenim izvješćima platio je netko drugi.

U interesu je političkih stranka da same objave cjenike, uvjete i popuste ostvarene pri oglašavanju kako bi se osiguralo da sve stranke imaju jednak tretman, a da se značajno veći popusti transparentno prikažu kao donacije, kako je to ustvrdio i DIP.

Kako bi dali svoj doprinos transparentnosti financiranja izbornih kampanja, pozivamo sve medije, a posebice medijske agencije, kao i tvrtke za vanjsko oglašavanje („plakateri“) da javno objave koliko su prihodovali za izbornu promidžbu po svakoj stranci, nositelju liste i kandidatu uz odobrene popuste.

Na kraju, TIH i GONG od nove vlasti očekuju da odmah krenu u poboljšanje zakonskog okvira u smislu transparentnosti cjenika i uvjeta pod kojima su dogovarane cijene oglašavanja, jasnih odredbi da se svi troškovi i donacije moraju platiti/uplatiti s posebnog računa, a ne s redovnih računa te jasno definiranom razdoblju za izvještavanje o prihodima i rashodima financiranja izbornih kampanja.
Nužno je daljnje jačanje kapaciteta tijela nadležnih za provedbu i nadzor financiranja izbornih kampanja.

Detaljniji prikaz troškova pojedinih stranaka i kandidata možete pogledati ovdje.


chevron-right