Kako provjeriti jeste li na popisu birača te kako na referendumu glasati izvan mjesta prebivališta?

02. siječnja 2012.

Ovdje možete saznati kako provjeriti jeste li u popisu birača, te kako glasati na referendumu o pristupanju Hrvatske EU ako se za vrijeme njegovog održavanja zateknete izvan mjesta prebivališta ili pak želite glasovati u inozemstvu.

1. PROVJERA UPISA U POPIS BIRAČA

Svaki hrvatski državljanin s biračkim pravom može provjeriti upis u popis birača na nekoliko načina:
 
    - osobno ili telefonom u uredu državne uprave prema mjestu svog prebivališta, 
    - putem interneta na web stranici http://www.uprava.hr/default.aspx?id=614
    - korisnici T-Mobile i VIPnet mreža slanjem svog MBG u SMS poruci na broj 5454.

Ako niste upisani ili upisani podaci nisu točni, ODMAH zatražite upis, izmjenu ili dopunu svojih podataka, i to najkasnije do 7. siječnja 2012. godine.

Popis ureda, adrese i brojeve telefona nalaze se na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr.


2. GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

Ako ste sigurni da na dan održavanja referenduma o pristupanju RH Europskoj uniji nećete biti u mjestu svog prebivališta zatražite privremeni upis u popis birača za mjesto
u kojem ćete boraviti 22. siječnja 2012. godine.

ODMAH uputite zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u popis birača nadležnom uredu državne uprave prema mjestu Vašeg prebivališta.

Od istog ureda državne uprave možete tražiti:
 
    - da se Vaša potvrda službenim putem dostavi nadležnom uredu za privremeni upis, 
    - da Vam se potvrda odmah uruči, 
    - da Vam se potvrda dostavi poštom na određenu adresu.

Uručenu ili dostavljenu Vam potvrdu dužni ste ODMAH osobno ili poštom dostaviti uredu državne uprave nadležnom za mjesto u kojem želite glasovati.
Potvrda mora prispjeti nadležnom uredu državne uprave najkasnije do 7. siječnja 2012. godine.

Ako potvrdu niste dostavili nadležnom uredu, moći ćete glasovati na jedan od slijedećih načina:
- na glasačkom mjestu određenom prema Vašem prebivalištu, tako da potvrdu predate odboru za provedbu glasovanja (biračkom odboru), ili
- na glasačkom mjestu izvan svog mjesta prebivališta, određenom prema adresi koju ste naznačili u zahtjevu za izdavanje potvrde, predajom potvrde odboru za provedbu glasovanja (biračkom odboru).


3. GLASOVANJE U INOZEMSTVU

Birači u inozemstvu moći će glasovati u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske.

a) Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će se zateći u inozemstvu

Ako se na dan održavanja referenduma namjeravate zateći u inozemstvu možete pribaviti potvrdu o upisu u popis birača. Zahtjev se podnosi osobno, pisano, poštom ili faxomnajkasnije do 07. siječnja 2012. godine.

Potvrde se dostavljaju poštom ili uručuju prilikom osobnog podnošenja zahtjeva. Na dan održavanja državnog referenduma, potvrdu predajete odboru za provedbu glasovanja (biračkom odboru) u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi u kojoj se nalazite.

b) Birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i birači s prebivalištem koji već borave u inozemstvu

Svi birači koji se već nalaze u inozemstvu, a na dan održavanja državnog referenduma neće biti u mjestu boravišta u stranoj državi ili mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj, mogu obaviti prethodnu registraciju najkasnije do 7. siječnja 2012. godine.

Prethodnu registraciju provode diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu, na temelju podnesenog zahtjeva birača, a upis u popis birača prethodne registracije obavlja se po službenoj dužnosti, i omogućuje glasovanje na državnom referendumu bez pribavljanja potvrde.


VODIČ KROZ POPISE BIRAČA ZA EU REFERENDUM

Ovdje je dostupan i GONG-ov Vodič kroz popise birača za EU referendum, u kojem možete pronaći još detaljnije objašnjenja prethodnih procedura te primjere obrazaca za zahtjeve.

chevron-right