O Platformi 112: Javna okupljanja - da, kampiranje sa šatorima - ne!

28. studenoga 2011.

U dvorani HND-a održana je 21.11.2011. javna tribina organizacija civilnoga društva okupljenih u Platformi 112 - Za Hrvatsku vladavine prava s predstavicama nekoliko stranaka, koalicija i nezavisnih lista koje izlaze na parlamentarne izbore 2011. Nakon uvodnog izlaganja Sandre Benčić (CMS), otvorena je rasprava u kojoj su predstavnici stranaka/koalicija/nezavisnih lista obrazlagali svoja stajališta prema pojedinim zahtjevima, a na osnovi upitnika koji su im prethodno poslani na ispunjavanje.U dvorani HND-a održana je 21.11.2011. javna tribina organizacija civilnoga društva okupljenih u Platformi 112 - Za Hrvatsku vladavine prava s predstavicama nekoliko stranaka, koalicija i nezavisnih lista koje izlaze na parlamentarne izbore 2011. Pozivu na sudjelovanje odazvali su se:Vesna Pusić (HNS, Kukuriku koalicija), Dražen Horvat (HSP), Mirela Holy (SDP, Kukuriku koalicija), Branko Vukšić (Hrvatski laburisti/Stranka rada), Dorica Nikolić (HSLS), Saša Milošević (SDSS). Nekoliko minuta prisustvovao je i Drago Pilsel (Savez za građansku i etičku Hrvatsku). Raspravu su moderirali novinarka Ivana Dragičević-Veličković i aktivist Eugen Jakovčić.

Nakon uvodnog izlaganja Sandre Benčić (CMS), otvorena je rasprava u kojoj su predstavnici stranaka/koalicija/nezavisnih lista obrazlagali svoja stajališta prema pojedinim zahtjevima, a na osnovi upitnika koji su im prethodno poslani na ispunjavanje. Osim Kukuriku koalicije, koja je ustvrdila da su pitanja prekompleksna za jednoznačne odgovore, sve su druge prisutne stranke prethodno dostavile ispunjene upitnike. HDZ, HSS, HDSSB i HSP1861 nisu ni ispunile upitnik niti su se odazvale pozivu, što znači da ne vide smisao u uspostavi dijaloga s organizacijama civilnoga društva Platforme 112.

I ispunjeni upitnici i održana rasprava pokazali su visok stupanj konsenzusa oko velikog broja zahtjeva Paltforme 112, što pokazuje da se u pitanjima demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava gubi granica između lijevih i desnih stranaka, što prepoznajemo kao bitan pomak u razvoju demokratske kulture u Hrvatskoj. Spornim za HSP ostaje pitanje istospolnih brakova i posvajanja djece, čemu se protive, no istovremeno podržavaju uklanjanje homofobnih sadržaja iz školskih udžbenika. Zanmljivo je da prihvaćaju i ideju osnivanja REKOM-a (Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na teritoriju bivše SFRJ).

Najvišu razinu neslaganja sa zahtjevima iskazao je HSLS, pravdajući to činjenicom da se radi o zahtjevima koji iziskuju proračunska davanja za što, po njima, država trenutno nema sredstava.
Vidljivo je daKukuriku koalicija nije poduprla neke od zahtjeva kojima je cilj unaprjeđenje sudioničke demokracije, kao što su smanjenje broja potpisa za građanski referendum, okupljanje na Markovom trgu te obavezno provođenje javne rasprave kod donošenja javnih politika i zakona koje bi regulirali poslovnici Vlade i Sabora.

Današnja rasprava dala je prilično jasnu sliku odnosa nekih političkih stranaka/koalicija/neovisnih lista prema ključnim pitanjima za daljni razvoj vladavine prava i zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj te pokazala na što će se morati u sljedećem sazivu Sabora obratiti posebna pozornost, odnosno u kojem pravcu moraju ići zagovaračke akitivnosti organizacija civilnoga društva koje su posvećene unaprjeđenju demokracije i zaštite ranjivih skupina.

Sigurno je da će, ma kako saziv novog Sabora izgledao, jaki građanski i medijski nadzor biti i nadalje nužan korektiv vlasti.

Svoj osvrt na raspravu dao je i Tihomir Ponoš, novinar Novog lista, a možete ga pročitati ovdje.   


chevron-right