Nepostojanje političke volje za transparentnošću: Na kraju mandata Vlada nazaduje - od zatvorenih do "povjerljivih" sjednica

07. studenoga 2011.

Radi doprinosa podizanju razine transparentnosti tijela javne vlasti, GONG nastavlja tražiti informacije o dnevnim redovima sjednica Vlade i njenim posjetiteljima. Stoga, GONG upozorava na neprihvatljivu praksu Vlade na odlasku, te obavještava da je Ustavnom sudu podnio dvije tužbe osporavajući presude Upravnog suda u sporu protiv Vlade radi ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Radi doprinosa podizanju razine transparentnosti tijela javne vlasti, GONG nastavlja tražiti informacije o dnevnim redovima sjednica Vlade i njenim posjetiteljima. Stoga, GONG upozorava na neprihvatljivu praksu Vlade na odlasku, te obavještava da je Ustavnom sudu podnio dvije tužbe osporavajući presude Upravnog suda u sporu protiv Vlade radi ostvarivanja prava na pristup informacijama.

GONG je doveden u situaciju apsurda u kojoj bi trebao precizirati sadržaj informacije koja je nedostupna! Naime, iako Ustav definira da „ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu“, a Upravni sud je, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, obavezan provesti test javnog interesa i procijeniti je li odbijanje informacija u javnom interesu, Upravni sud je odbio provesti test javnog interesa:

1. GONG je zatražio od Vlade dnevne redove svih sjednica koje su bile zatvorene za javnost u dijelu 2011. godine. Vlada je dnevne redove ponovo proglasila tajnima, a Upravni sud je presudio da GONG nije konkretizirao podatak koji traži jer traži sve dnevne redove sa zatvorenih sjednica Vlade.

2. GONG je zatražio od Vlade uvid u evidenciju ulazaka i izlazaka fizičkih osoba iz zgrade Vlade 4. kolovoza 2007. godine kada je tamo održan sastanak koji se pokazao kao kamen temeljac za aferu danas poznatu kao Fimi media. Vlada je odbila dati podatak pravdajući se potrebom zaštite osobnih podataka posjetitelja, a Upravni sud je presudio da GONG nije konkretizirao podatak koji traži jer nije podnio zahtjev u odnosu na točno određenu fizičku osobu.

K tome, u svjetlu istražnih i sudskih procesa koji se odvijaju protiv bivših članova Vlade zabrinjava i kontinuitet njenih zatvorenih sjednica - na internetskim stranicama Vlade nedostaju informacije o dnevnim redovima, odlukama i priopćenjima u odnosu na čak tri sjednice u listopadu i studenom 2011. Službeni zahtjev Vladi da GONG-u dostavi dnevni red 149. sjednice odbijen je sa sljedećim objašnjenjem: „Vlada RH ukazuje da je dnevni red 149. sjednice Vlade RH, koja je bila zatvorena za javnost, označen stupnjem tajnosti 'Povjerljivo'.“

Transparentnost je jedan od glavnih alata u borbi protiv korupcije, te stoga GONG ponovo traži usklađivanje Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o tajnosti podataka s Ustavom, na način da tajnost postane izuzetak koji je nužno propitivati i provjeravati putem neovisnog povjerenika za informacije.

Objavljeno: 7.11.2011.

chevron-right