Održano savjetovanje o konstituiranju i radu članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama

13. listopada 2011.

GONG i STINA su, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, u Hrvatskom novinarskom domu jutros održali savjetovanje o konstituiranju i radu članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama, izabranih na proteklim izborima u srpnju 2011.
O spomenutoj temi uvodno su govorili predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer, načelnica u Ministarstvu uprave Vesna Šiklić Odak te Zorislav Ham, član Državnog izbornog povjerenstva.GONG i STINA su, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, u Hrvatskom novinarskom domu jutros održalisavjetovanje o konstituiranju i radu članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama, izabranih na proteklim izborima u srpnju 2011.
O spomenutoj temi uvodno su govorili predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, načelnica u Ministarstvu uprave Vesna Šiklić Odak i Zorislav Ham, član Državnog izbornog povjerenstva. Tolnauer je još jednom iznio temeljne probleme koji su se pojavili na srpanjskim izborima. Naglasio je kako se za slab odaziv na izborima ne može kriviti manjak interesa pripadnika nacionalnih manjina, već je takav odaziv birača uvjetovan neodgovarajućim terminom izbora, koji su održani 10. srpnja, u vrijeme godišnjih odmora i povećane odsutnosti birača. Ukazao je i na postojeće probleme u realizaciji izbora, ali i na poteškoće u kasnijem radu samih vijeća. Problemi proizlaze iz nedostatne educiranosti i informiranosti kadrova u biranim vijećima.

Osvrnuo se i na implementaciju Zakona o registru vijeća, koordinaciji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te priznao da postoji politička volja da se problemi nacionalnih manjina riješe, ali da postoje još mnogi problemi u realizaciji postojećih zakona te da se oni trebaju rješavati u skladu s promjenama u hrvatskom društvu i neovisno o izvanjskim europskim standardima.
Zorislav Ham složio se s istaknutim problemima manjinskih izbora te podržao postojeće ideje o istovremenom održavanju izbora za vijeća nacionalnih manjina i izbora za tijela lokalne i regionalne samouprave što bi dovelo do većeg odaziva birača, bolje informiranosti i jednostavnije provedbe. Ham je naglasio kako se u izborima u srpnju pokazalo da tijela lokalne i regionalne samouprave ne pokazuju razumijevanje i interes za probleme izbora za vijeća manjina te da shodno tome nisu izdvojila dovoljno financijskih sredstava kako bi se pokrili troškovi rada izbornih tijela. Naveo je kako sadašnji propisi ne reguliraju adekvatno izborni proces za ovu vrstu izbora iz čega proizlaze i brojni problemi na terenu.

Govoreći o problemima koji su se pojavili nakon samih izbora, a koji u velikom dijelu nisu riješeni ni danas, Vesna Šiklić Odak objasnila je kako se u postizbornom razdoblju posebno problematičnom pokazala provedba tek usvojenog Zakona o registru vijeća, koordinaciji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Naime, iako je Ministarstvo uprave donijelo Pravilnik o registru, upisu i uspostavi vijeća, većina je vijeća ostala neinformirana te nisu dostavila svu potrebnu dokumentaciju kako bi se upisala u registar. U ime Ministarstva uprave istaknula je kako je to tijelo organiziralo i provelo edukacijske seminare namijenjene članovima vijeća i predstavnika nacionalih manjina, ali i predstavnicima tijela lokalne i regionalne samouprave, kako bi ih uputilo u njihova prava, funkcije i ovlasti, ali je glavni problem bio slab odaziv sudionika. Najavila je nadolazeće seminare u Splitu, Kninu, Gospiću i Istri. Dodatno, najavila je izmjene izbornih zakona vezano za lokalne izbore unutar kojih se razmatra mogućnost spajanja izbora za vijeća i predstavnike manjina s lokalnim izborima.
 
Savjetovanje je završeno otvorenom diskusijom ostalih sudionika i davanjem konkretnih savjeta za rješavanje problema upisa u registar vijeća nacionalnih manjina te zaključkom kako je potrebno povećati informiranost i obrazovanost osoba u spomenutim vijećima i pospiješiti informiranje pripadnika nacionalih manjina, ali i šire javnosti, o manjinskim izborima i manjinskim pravila putem različitih kanala javne komunikacije.

Objavljeno: 13.10.2011.

chevron-right