Međunarodni dan prava na pristup informacijama: provedba ZPPI-a još uvijek problematična

28. rujna 2011.

Na Međunarodni dan prava na pristup informacijama, GONG još jednom želi skrenuti pažnju na problematičnu provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, čiju provedbu prati još od usvajanja Zakona 2003. godine. Unatoč sustavnom upozoravanju na brojne manjkavosti u implementaciji, ali i samom Zakonu, pozitivni pomaci još uvijek ne nude dovoljno dokaza da su promjene u razumijevanju i provedbi ovog prava nepovratne, a kao najveća prepreka na tom putu pokazao se nedostatak stvarne političke volje za otvaranje institucija i povećanjem transparentnosti njihova rada.

Na Međunarodni dan prava na pristup informacijama, GONG još jednom želi skrenuti pažnju na problematičnu provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, čiju provedbu prati još od usvajanja Zakona 2003. godine. Unatoč sustavnom upozoravanju na brojne manjkavosti u implementaciji, ali i samom Zakonu, pozitivni pomaci još uvijek ne nude dovoljno dokaza da su promjene u razumijevanju i provedbi ovog prava nepovratne, a kao najveća prepreka na tom putu pokazao se nedostatak stvarne političke volje za otvaranje institucija i povećanjem transparentnosti njihova rada.

Institucije su i dalje zatvorene te građani teško dolaze do traženih informacija, dokumenti koji bi trebali biti javno dostupni i dalje se olako označavaju različitim stupnjem tajnosti, a tijelo nadležno za provođenje Zakona i dalje nije u mogućnosti u potpunosti provoditi test javnog interesa. Pokazalo je to posljednje GONG-ovo istraživanje predstavljeno na okruglom stolu „Test javnog interesa i pravo na pristup informacijama“. Još se uvijek događa i da građani uopće ne dobivaju rješenje prilikom odbijanja zahtjeva za ustupanje informacije, a brojne su teškoće i u provođenju kaznenih i prekršajnih odredbi Zakona. GONG stoga traži od institucija i tijela javnih vlasti da građanima omoguće pravodobno ostvarivanje prava na pristup informacijama te da svoj rad učine transparentnijim, i to redovitim objavljivanjem svih javno dostupnih podataka o njihovom radu.

S obzirom da je općoj javnosti i dalje nejasno kakvi su rezultati pregovora Hrvatske i Europske unije, zbog čega se dovodi u pitanje pravo i obaveza građana na donošenje informirane i promišljene odluke na nadolazećem referendumu, GONG poziva Vladu da objavi rezultate pregovora s Europskom unijom, na način koji će građanima biti lako razumljiv i jasan. K tome, GONG poziva medije, a posebno javne, da građanima omoguće razumljivo tumačenje informacija, te da otvore medijski prostor za rasprave, debate i sučeljavanja o pitanjima pristupanja i članstva RH u EU.

Kako bi građanima omogućio bolje razumijevanje i praktično korištenje prava na pristup informacijama, GONG je na svojim internetskim stranicama objavio niz korisnih materijala (prezentacije, različitu dodatnu literaturu i primjere međunarodne prakse, ali i sve dosadašnje GONG-ove izvještaje i analize o provedbi ZPPI-a).

Objavljeno: 28.9.2011.

chevron-right