GONG-ov godišnji izvještaj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011.

19. rujna 2011.

Iako je Zakon o pravu na pristup informacijama ključni Zakon u borbi protiv korupcije, njegova je provedba u Hrvatskoj i dalje veoma problematična. Evidentan je nedostatak političke volje za otvaranjem javnih institucija, složenije i osjetljivije informacije su i dalje teško dostupne, a praksa savjetovanja sa zainteresiranom javnosti prilikom pripreme donošenja bitnih odluka se i dalje ne poštuje. Ovo su tek neki od zaključaka koji se mogu iščitati iz 6. Godišnjeg izvještaja GONG-a o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, u kojem su dostupni rezultati istraživanja kojeg je GONG i ove godine provodio od siječnja do rujna ove godine.

Iako je Zakon o pravu na pristup informacijama ključni Zakon u borbi protiv korupcije, njegova je provedba u Hrvatskoj i dalje veoma problematična. Evidentan je nedostatak političke volje za otvaranjem javnih institucija, složenije i osjetljivije informacije i dalje su teško dostupne, a praksa savjetovanja sa zainteresiranom javnosti prilikom pripreme donošenja bitnih odluka i dalje se ne poštuje. Ovo su tek neki od zaključaka koji se mogu iščitati iz 6. GONG-ovog godišnjeg izvještaja o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, u kojem su dostupni rezultati istraživanja koje je GONG i ove godine provodio u razdoblju od siječnja do rujna.

Istraživanje je pokazalo da je na manje od pola podnesenih zahtjeva (49,20 %) odgovoreno u predviđenom roku, što pokazuje poboljšanje prakse s obzirom na proteklu godinu, no zabrinjavajuće je što su rezultati lošiji naspram onih  dobivenih unazad nekoliko godina, što jasno ukazuje da su pomaci u provedbi ovog Zakona iznimno mali i spori. Problem i dalje predstavlja označavanje dokumenata pojedinim stupnjem tajnosti te nemogućnost provođenja testa javnog interesa od strane žalbenog tijela, neusklađenost ZPPI-a i Zakona o tajnosti podataka (žalbeno tijelo nema mogućnost provjere zloupotrebe označavanja tajnosti), a tijela i dalje ne donose rješenja prilikom odbijanja zahtjeva za ustupanjem informacije. Očigledno je i postojanje brojnih poteškoća u provođenju kaznenih i prekršajnih odredbi Zakona. Detaljnije rezulate, ali i preporuke za bolju implementaciju ZPPI-a pročitajte u samom Izvještaju koji možete pogledati ovdje. Osim toga, Izvještaj je danas predstavljen na okruglom stolu "Test javnog interesa i pravo na pristup informacijama", koji je u Hrvatskom saboru organizirao GONG, a o kojem ćete uskoro moći više pročitati na našim stranicama.


Objavljeno: 19.9.2011.

chevron-right