Manjinske izbore potrebno je drugačije organizirati

08. srpnja 2011.

GONG i STINA organizirali su jučer javni skup u povodu nadolazećih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama. Zaključeno je kako je u narednom razdoblju potrebno raditi na daljnoj edukaciji većine, boljoj implementaciji postojećih manjinskih zakona, apelirati i tražiti veću potporu u radu od tijela lokalne uprave i samouprave te povezati održavanje manjinskih i lokalnih izbora.

Na jučerašnjem skupu posvećenom nadolazećim izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama, detektirano je nekoliko ozbiljnih problema u njihovoj provedbi. Naime, većina prisutnih složila se kako nikakonisu zadovoljni datumom izbora jer smatraju da će zbog kasnijeg termina njihovog održavanja, odaziv birača biti slab. Zdenka Čuhnil, saborska zastupnica češke i slovačke nacionalne manjine, kazala je kako bi se, sukladno Zakonu, izbori trebali održati treće nedjelje u svibnju, a ne 10. srpnja, kada su potencijalni birači već na godišnjem odmoru. Osim toga, istaknula je problem vezan uz izjašnjavanje nacionalne pripadnosti manjinskih birača, te kako je to čest slučaj diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina, s čime se složio i Šemso Tanković, saborski zastupnik i predstavnik bošnjačke nacionalne manjine. Rekli su kako im je poznato mnogo slučajevima u kojima osoba koja se na jednom popisu izjasnila kao Hrvat ili pak ostala neopredijeljena kasnije nije mogla promijeniti svoj status, premda na to ima zakonsko pravo. U obrnutim pak slučajevima, kada se pripadnik neke nacionalne manjine želio izjasniti kao pripadnik hrvatskog naroda, cijeli je proces tekao puno brže i jednostavnije.

Zaključeno je i kako bi se izbori za nacionalne manjine trebali drugačije organizirati
jer se pokazalo da dosadašnja praksa (ovo će biti treći izbori takve vrste u RH) nije zadovoljavajuća. Ovakvi izbori predstavljaju dodatan trošak, a ne ispunjavaju svoju zadaću. Naime, mali broj biračkih mjesta, koja su često i po nekoliko kilometara udaljena od prebivališta potencijalnog birača, predstavljaju još jednu prepreku većem odazivu potencijalnih birača. Aleksandar Tolnauer smatra da bi se taj problem u budućnosti mogao riješiti spajanjem lokalnih i manjskih izbora, odnosno njihovim održavanjem na isti dan te na istim biračkim mjestima. Kazao je i kako ne može prihvatiti argumentaciju za ukidanje manjinskih izbora, koja se najčešće vrti oko činjenice da je izlaznost birača na izbore slaba, a uloga vijeća i predstavnika nacionalnih manjina samo savjetodavna.

- Ne smijemo zaboraviti da je vrijednost i legtimnost tih vijeća i predstavnika u činjenici da ne dolaze iz redova političkih stranki već su ih izabrali pripadnici nacionalnih manjina i njihovih udruga – rekao je predsjednik Savjeta za nacionalne manjine.
Zdenka Čuhnil rekla je da općenito nije zadovoljna implementacijom postojećih zakona o nacionalnim manjinama, jer se čini da većina u u brojnim slučajevima ne poznaje ili ne želi poznavati zakonske propise koji se odnose na pojedina, pa tako i izborna prava nacionalnih manjina. Zbog toga je apelirala da budući izabrani članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u svojim budućim mandatima aktivno rade na edukaciji većine te da s terena ukazuju na probleme s kojima su se susreli tijekom manjinskih izbora.

Šemso Tanković iznio je i nekoliko pozitivnih primjera s terena, rekavši kako je nedavno prisustvovao skupu u Sisku koji su zajedno organizirale tamošnji pripadnici srpske i bošnjačke nacionalne manjine, kako bi o nadolazećim izborima educirali svoje sunarodnjake. Kazao je kako aktivnost pojedinih vijeća ovisi o samom entuzijazmu njegovih članova, ali i o potpori koju dobivaju od strane jedinica lokalne samouprave, te kao pozitivne primjere naveo suradnju manjinskih vijeća i lokalnihg vlasti u Istarskoj, Primorsko-goranskoj te Sisačko-moslavačkoj županiji.

Skupu je prisustvovao i predstavnik Državnog izbornog povjerenstva, Zorislav Ham, koji se ukratko osvrnuo na to kako je protekao sam proces prije nedjeljnih izbora. Kazao je kako je propusta i primjedbi prilikom prijavljivanja kandidacijskih lista kao i svaki put bilo, ali u malim količinama. Rekao je kako je puno veći problem takozvana “nedvidljivost” manjinskih izbora u medijima, te kako, da nema edukativne kampanje koju provode GONG i STINA, nitko ne bi znao da ovog vikenda imamo izbore.

- Državno izborno povjerenstvo je raznim medijima poslalo molbu da se prije najgledanijih informativnih emisija pročita obavijest o održavanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, no ja to dosad još niti jednom nisam vidio. Ako netko od vas je, volio bih da me demantira – kazao je Ham. Na njega se nadovezao Tolnauer koji je rekao dau hrvatskim medijima pripadnici nacionalnih manjina mogu samo sanjati pojavljivanje u prime time-u, osim ako se o njima ne izvještava u negativnom kontekstu, s čime su se služili i prisutni predstavnici razni manjinskih udruženja koji su prisustvovali skupu. Uputili su saborskim zastupnicima i niz praktičnih pitanja, a po završetku rasprave zaključeno je kako je u narednom razdoblju potrebno raditi na daljnoj edukaciji većine, boljoj implementaciji postojećih manjinskih zakona, apelirati i tražiti veću potporu u radu od tijela lokalne uprave i samouprave te povezati održavanje manjinskih i lokalnih izbora. Dragan Zelić rekao je da je sve to moguće ako se izaberu dobri vijećnici i predstavnici koji će biti aktivni te zbog toga GONG I STINA pozivaju sve birače pripadnike nacionalnih manjina da u nedjelju izađu na izbore i izaberu svoje predstavnike.

chevron-right