GONG na proslavi 10. rođendana Aarhuške konvencije u Moldaviji

05. srpnja 2011.

Na Četvrtom sastanku 43 države potpisnice te Europske Unije kao samostalne potpisnice Aarhuške konvencije u Kišinjevu u Moldaviji raspravljalo se o postojećem stanju, te učinjenim pomacima u provedbi, kao i budućim perspektivama. Ujedno je proslavljen 10. rođendan stupanja na snagu ove Konvencije o pravu na pristup informacijama, sudjelovanju javnosti u procesima donošenja odluka i pristupu pravosuđu u okolišnim temama. Kao glavna tema konferencije nametnula se uloga Aarhuške konvencije u promicanju održivog razvoja.

Na Četvrtom sastanku 43 države potpisnice te Europske Unije kao samostalne potpisnice Aarhuške konvencije u Kišinjevu u Moldaviji raspravljalo se o postojećem stanju, te učinjenim pomacima u provedbi, kao i budućim perspektivama. Ujedno je proslavljen 10. rođendan stupanja na snagu ove Konvencije o pravu na pristup informacijama, sudjelovanju javnosti u procesima donošenja odluka i pristupu pravosuđu u okolišnim temama. Kao glavna tema konferencije nametnula se uloga Aarhuške konvencije u promicanju održivog razvoja. Ususret Konferenciji o održivom razvoju Rio+20 koja će se održati u lipnju 2012., u Moldaviji je prošli tjedan otvoreno pitanje regionalnih okvira Aarhuške konvencije te inicijativa da ona postane aktivna na globalnoj razini.

Osim predstavnika vlada zemalja potpisnica Aarhuške konvencije, na konferenciji u Moldaviji od 29. lipnja do 1. srpnja, uz međunarodne organizacije poput UNEP-a, UNDP-a, OESS-a i REC-a, sudjelovale su i europske organizacije civilnog društva, a među njima, kao jedini predstavnik iz Hrvatske, i GONG predstavljajući rezultate projekta ‘’Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana’’.

Na prezentaciji rezultata projekta kojeg GONG, zajedno s pet regionalnih partnerskih organizacija provodi od siječnja 2010., okupilo se 30-ak predstavnika različitih međunarodnih organizacija poput OESS-a i REC-a, europskih i regionalnih organizacija civilnog društva te predstavnici Europske komisije. Uz opću slabu razinu poznavanja Konvencije od strane potencijalnih korisnika, kao jedna od temeljnih prepreka učinkovitoj provedbi Aarhuške konvencije u većini država šire regije javlja se način pravnoga promišljanja sudaca i odvjetnika koji se još uvijek nedovoljno koriste normama međunarodnoga prava, posebno europskog prava. Upravo radi toga, uz brojne riječi pohvale sudionika, veliki je interes pobudio specijalizirani edukativni program za odvjetnike, suce i novinare održan u sklopu projekta. Raspravljalo se i o neprivlačnosti okolišnih tema za medije čime se otežava pravodobno informiranje građana o pitanjima vezanim uz okoliš u kojem žive. Nakon živopisne diskusije i razmjene iskustava o interesu predstavnika pravne struke i novinara za implementacijom Aarhuške konvencije, zanimanje su pobudile i predstavljene projektne publikacije – Zbornik radova pravnih stručnjaka i Priručnik za medije čiji su primjerci nakon konferencije otputovali diljem Europe kao poticaj jačanja glasa okoliša.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Deklaracija o okolišu i razvoju iz Rio de Janeira, Načelo 10: Pitanja zaštite okoliša najbolje se rješavaju uz sudjelovanje svih zainteresiranih građana na relevantnoj razini. Na nacionalnoj razini, svaki pojedinac mora imati odgovarajući pristup informacijama o okolišu koje su u posjedu tijela javnih vlasti, uključujući informacije o opasnim materijalima i aktivnostima u svojim zajednicama, i mogućnostima sudjelovanja u procesima donošenja odluka. Države će olakšati i poticati javnu svijest i sudjelovanje čineći informacije široko dostupnima. Djelotvoran pristup sudskim i upravnim postupcima, uključujući naknadu i pravni lijek, mora se predvidjeti.

chevron-right