Nagrada GONG - 2011.

28. travnja 2011.

S ciljem motiviranja građana i građanki, organizacija iz javnog i privatnog, profitnog i neprofitnog sektora za jači angažman na promociji, poticanju i razvoju demokracije i građanskog aktivizma, GONG objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“ u 2011. godini.

Nagrada za značajan doprinos razvoju demokracije i/ili građanskom aktivizmu u 2011. godini, koja se sastoji od povelje, skulpture i novčanog iznosa od 10.000 kuna, bit će dodijeljena tijekom lipnja u Zagrebu.

GONG nagradu dodjeljuje već drugu godinu zaredom, a prošle su godine dobitinici bilidr. Srećko Sladoljev koji je upozorio javnost na nerealno prikazivanje opasnosti od virusa H1N1 (svinjske grupe) i sumnjivu valjanost nedovoljno ispitanog cjepiva, te ukazao na netransparentan način naručivanja i dobave cjepiva i inicijativa Pravo na grad usmjerena na očuvanje javnih gradskih prostora za potrebe i u funkciji građana, protiv upravljanja javnim prostorom na štetu javnog interesa i protiv isključivanja građana iz odluka o prostornom razvoju Zagreba.

U svrhu realizacije dodjele nagrade osnovan je poseban Fond za nagradu te sve fizičke i pravne osobe koje žele financijski podržati ovaj projekt, mogu uplatiti novčanu donaciju na na broj računa: 2360000-1500210927, otvorenog za tu namjenu kod Zagrebacke banke d.d. Račun glasi na: GONG, Trg bana J. Jelačića 15/IV, 10000 Zagreb, OIB: 61867710134.
Obavijest o svim donatorima i iznosu koji će donirati bit će objavljena na internetskim stranicama GONG-a.


Na temelju Odluke Skupštine GONG-a, donesene na sjednici 26. ožujka 2010., te Pravilnika o dodjeli nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“, usvojenog na sjednici Vijeća GONG-a 30. ožujka 2010.; Vijeće GONG-a objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“ u
2011. godini


I.
Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“ imaju pojedinci/ke, udruge, institucije i ostale organizacije.

II.
Nagrada se dodjeljuje pojedincu/pojedinki, udruzi građana, inicijativi građana ili drugoj organizaciji koja je ostvarila značajan doprinos razvoju demokracije i/ili građanskom aktivizmu u Republici Hrvatskoj. Nagrada se dodjeljuje sa ciljem motiviranja građana i građanki, organizacija iz javnog i privatnog, profitnog i neprofitnog sektora za jači angažman na promociji, poticanju i razvoju demokracije i građanskog aktivizma.

III.
Nagrada se sastoji od povelje, skulpture i novčanog iznosa od 10.000 kuna. Nagrada će u 2011. godini biti dodijeljena tijekom mjeseca lipnja u Zagrebu.

IV.
Prijedlog za dodjelu nagrade podnosi se u pismenom obliku. Pisani prijedlog obavezno sadrži podatke o predlagatelju te sljedeće podatke o osobi ili organizaciji koju se predlaže za nagradu: 

- opis aktivnosti i doprinosa kandidata ili organizacije na kojima se kandidatura zasniva 
- opis šireg značaja i utjecaja tih aktivnosti na razvoj demokracije i građanski aktivizam 
- ukoliko je dostupna, popratnu dokumentaciju koja potkrepljuje navode kandidature (npr. životopis, profil organizacije, publikacije i sl.).

Na traženje Povjerenstva za dodjelu nagrade, predlagatelj je dužan dostaviti i dodatne informacije o projektu, inicijativi ili aktivnosti.
Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim, neće se razmatrati.

V.
Prijedlozi da dodjelu nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“, s pisanim obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom, podnose se zaključno do 16. svibnja 2011., neposredno u ured GONG-a ili preporučenom pošiljkom na adresu: GONG, Povjerenstvo za dodjelu nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“, Trg bana Jelačića 15/IV, Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za dodjelu nagrade Gong“.

Predsjednica Vijeća GONG-a Vesna Kesić, v.r.

Pravilnik o dodjeli nagrade "Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije" možete preuzeti ovdje.

chevron-right