Pregled prihoda pojedinih političkih stranaka iz nepoznatih izvora:Vladajući HDZ i dalje prednjači u netransparentnom financiranju

27. travnja 2011.

U cilju borbe protiv korupcije te podizanja povjerenja u politički proces u Hrvatskoj, GONG redovito prati transparentnost financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja te zagovara donošenje kvalitetnijeg pravnog okvira za rješavanje ove problematike. U tu svrhu od 2003. godine, otkad Sabor na zahtjev GONG-a počinje javno objavljivati godišnje financijske izvještaje političkih stranaka, GONG donosi pregled financijskih sredstava pojedinih političkih stranaka, stavljajući poseban naglasak na prihode iz nepoznatih izvora, odnosno novcu čije je porijeklo nepoznato.

U cilju borbe protiv korupcije te podizanja povjerenja u politički proces u Hrvatskoj, GONG redovito prati transparentnost financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja te zagovara donošenje kvalitetnijeg pravnog okvira za rješavanje ove problematike. U tu svrhu od 2003. godine, otkad Sabor na zahtjev GONG-a počinje javno objavljivati godišnje financijske izvještaje političkih stranaka, GONG donosi pregled financijskih sredstava pojedinih političkih stranaka, stavljajući poseban naglasak na prihode iz nepoznatih izvora, odnosno novcu čije je porijeklo nepoznato.

U donjoj tablici, pored već objavljenih podataka o prihodima iz nepoznatih (ostalih) izvora od 2003. do 2009. godine, vidljivi su i podaci za 2010. godinu. Sukladno novom Zakonu o financiranju iz 2006. godine, stranke prihode iz nepoznatih izvora prikazuju kao „ostale prihode“, a postotci navedeni u tablici označavaju udio koji takvi prihodi zauzimaju u ukupnim financijskim sredstvima pojedine stranke. U visini iznosa takvih prihoda prednjači HDZ, i to s gotovo milijun ( 988.251,00 ) kuna. Slijedi ga SDP s 207.872,00 kuna, a očigledno je da se i dalje radi o zabrinjavajuće visokim iznosima, premda je unazad posljednje tri godine uočeno smanjenje takvih sredstava. Taj se trend može protumačiti kao rezultat pojačanog nadzora financiranja stranaka od strane javnosti i pojedinih institucija, ali i zahtjeva Europske unije da ono bude transparentno.

Prihodi nepoznatog porijekla predstavljali su iznimno visok udio u sredstvima političkih stranaka 2006. i 2007. godine, što i ne začuđuje, budući da se radi o izbornoj i predizbornoj godini za koje je i tipična veća akumulacija novca. Međutim, sporno je što je 2006. godine čak polovica ukupnih prihoda HDZ-a, točnije 21.194.802,00 kuna bila nepoznatog porijekla. Iste su godine i određeni značajniji iznosi kojima su se financirali HSS, SDP i SDSS bili nepoznatog porijekla. U izbornoj je pak 2007. kod sve četiri stranke postotak sredstava nepoznatog porijekla ostao visok, premda je on bio prilično niži nego prethodne godine. Međutim, zabrinjavajući je podatak koji govori da je te godine većina, odnosno čak 60,73 posto financijskih sredstava HSS-a potjecalo iz nepoznatih izvora, što pokazuje da je GONG-ovo sustavno upozoravanje da financiranje političkih stranaka i predizbornih kampanja bude transparentnije, bilo i više nego opravdano. Napominjemo i da se u tablici radi samo o iznosima koji su javno prikazani u službenim godišnjim financijskim izvještajima političkih stranaka te kako je državna revizija utvrdila ukupne prihode HDZ-a za 2007. u iznosu od 68,5 milijuna kuna, dok je HDZ u svom izvještaju naveo samo 58 milijuna kuna. Budući da i sam pregovarački proces oko Poglavlja 23 zahtijeva transparentnije financiranje političkih aktera te poduzimanje uvjerljivijih koraka u sprečavanju korupcije, GONG poziva političke stranke i kandidate da pokažu transparentno financiranje već na sljedećim parlamentarnim izborima.


chevron-right