Izvješće AZOP-a dokazuje netočnost prethodnih izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Ovogodišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) u 2010. godini što ga je izradila Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) potvrđuje rezultate paralelnih istraživanja GONG-a: izvješća koja je izrađivalo Ministarstvo uprave prije 2010. godine bila su nepotpuna i metodološki upitna te su prikazivala neistinito stanje provedbe ZPPI. Ovogodišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) u 2010. godini što ga je izradila Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)potvrđuje rezultate paralelnih istraživanja GONG-a: izvješća koja je izrađivalo Ministarstvo uprave prije 2010. godine bila su nepotpuna i metodološki upitna te su prikazivala neistinito stanje provedbe ZPPI.

Želimo pohvaliti novousvojeni pristup AZOP-a čije je izvješće neuvijeno progovorilo o problemima u provedbi ZPPI koje GONG javno ističe od njegovog usvajanja 2003. godine.

Naime, iz ovogodišnjeg izvješća vidljivo je da su godinama prikazivani pogrešni podaci o provedbi ZPPI, te se sada može nedvosmisleno razotkriti sljedeće mitove:

1. MIT: ZPPI upita ima malo, iz čega se zaključivalo da je interes građana za informacijama malen, odnosno rad tijela javne vlasti dovoljno transparentan da građani ne traže dodatne informacije.

ISTINA: Nelogičnosti u broju zahtjeva iz 2010. godine (12.340) u usporedbi s brojem zahtjeva iz nekoliko prijašnjih godina (3.000 – 4.000), svjedoče o netočnim podacima. AZOP je, naime, utvrdio da velik broj tijela javne vlasti ne smatra da su usmeni upiti fizičkih osoba zapravo zahtjevi za pristup informacijama, što nije u skladu sa Zakonom. Najveći broj tijela javne vlasti pozivao se na uputu Ministarstva uprave prema kojoj se u izvješća o provedbi Zakona trebalo uvrstiti samo one zahtjeve koji se izrijekom pozivaju na Zakon, što je na kraju rezultiralo fiktivno malenim zbrojem ZPPI zahtjeva.

2. MIT: Tijela javne vlasti uredno i u roku odgovaraju na zahtjeve građana pri čemu je većina zahtjeva riješena pozitivno.

ISTINA: AZOP u izvješću navodi da u primjeni odredbi ZPPI u 2010. godini nisu postignuti najbolji rezultati. Naime, od 3.958 tijela javne vlasti koja su trebala dostaviti izvješće o provedbi ZPPI, samo 854 tijela je to i učinilo, odnosno svoju obvezu izvršilo je 22 % tijela. Broj pozitivno riješenih ZPPI zahtjeva odnosi se samo na 22 % tijela koja su svoje podatke dostavila AZOP-u. Drugim riječima, za veliku većinu tijela, njih 78 %, koji nisu u stanju dostaviti niti propisano izvješće državnom tijelu, teško možemo pretpostaviti da redovno ispunjavaju svoje obaveze iz ZPPI prema građanima. Stoga je postotak neadekvatno riješenih ZPPI zahtjeva prema građanima daleko veći.

3. MIT: Brojke i podaci izneseni u prijašnjim izvješćima temelje se na stvarnim pokazateljima rada tijela koja su dostavila podatke.

ISTINA: Upravo kako u izvješću navodi AZOP, uz tabelu za dostavljanje podataka o provedbi ZPPI u 2010. godini, Ministarstvo uprave nije tijelima javne vlasti dostavilo i uputu za njeno ispunjavanje. Bez jasno utvrđenih kriterija za ispunjavanje navedene tabele tijela javne vlasti su istu ispunjavala prema nahođenju pojedinih službenika za informiranje, slijedom čega je upitno koliko izvješće odražava u potpunosti stvarno stanje.

4. MIT: Tijela javne vlasti uredno izvršavaju ostale obaveze iz ZPPI.

ISTINA: Iz izvješća AZOP-a jasno je da je svako detaljnije provjeravanje dostavljenih podataka rezultiralo saznanjima o površnoj ili nepotpunoj provedbi ZPPI. Kako navodi AZOP, Katalozi informacija koji su zakonska obaveza svih tijela javne vlasti u najvećem broju ne ispunjavaju zakonske uvjete, već uglavnom u kratkim crtama navode područje nadležnosti tijela javne vlasti.

Umjesto zaključka, možemo citirati završnu konstataciju iz ovogodišnjeg izvješća, a to je da AZOP, kao tijelo kome je praćenje provedbe ZPPI dano u nadležnost od 2011. godine, nije siguran u točnost objavljenih podataka. K tome, ističe i da se Zakon još nije uspio riješiti „dječjih bolesti“. Nakon sedam godina provođenja jednog od najvažnijih zakona koji je alat u borbi protiv korupcije, to je zaista porazna činjenica.

Leave a Comment!