Dobra vladavina

03. travnja 2011.

Poštenje, odgovornost i otvorenost spram javnosti jamci su dobre vladavine kao javnog upravljanja bez zloupotreba i korupcije, uz puno poštovanje vladavine prava.

Iako jedinstvena definicija dobre vladavine ne postoji, načela na kojima dobro upravljanje počiva identična su u javnom, poslovnom i neprofitnom sektoru.

Što je dobra vladavina?

Dobra vladavina može se definirati kao pošteno i kompetentno obavljanje javnoga posla, jer građani, bez obzira na to je li njihova preferirana politička opcija pobijedila na slobodnim i poštenim izborima, od svojih vlada uvijek očekuju poštenje i kompetentnost.
Poštenje se očituje u predanosti vlade vladavini prava, njezinoj otvorenosti i transparentnosti što dovodi do odgovornosti i omogućuje smisleno sudjelovanje građana u političkim procesima. Njezina se kompetentnost iskazuje kroz učinkovito, djelotvorno i ekonomski održivo pružanje javnih usluga.

Zašto je dobra vladavina važna?

Značaj dobrog upravljanja unutar hrvatskog javnog sektora povezan je s dva vitalna cilja hrvatskog društva: stvaranjem pretpostavki za održivi socio-ekonomski razvoj i s dubinskom demokratizacijom. Primjena načela dobrog upravljanja koja se odnose na transparentnost i odgovornost u radu javne uprave spram građana ključna je poluga prevladavanja «krize demokracije» i «demokratskog deficita».

Dobro upravljanje unutar organizacija civilnog društva od presudne je važnosti za uvjerljivost građanskih inicijativa, koje od javnih institucija i korporacija zahtijevaju transparentnost, poštenje i odgovornost. Primjenom načela dobrog upravljanja udruge stječu legitimitet za svoj daljnji rad, kako unutar donatorske zajednice, tako i među građanima i javnosti.

Dobro upravljanje unutar poslovnog sektora omogućava lakše ostvarivanje njihovog primarnog cilja – stvaranja profita – povećanjem učinkovitosti i ekonomske opravdanosti poslovanja, a povećanje transparentnosti i društveno odgovorno poslovanje pridonose povećanju životnog standarda građana Hrvatske.

chevron-right