Priopćenje GONG-a u vezi ustavnih promjena

29. ožujka 2011.

Povodom današnje sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojoj će se raspravljati o ustavnim promjenama GONG poziva sve članove Odbora te sve zastupnike da napokon preuzmu odgovornost za osiguranje transparentnog procesa izrade nacrta promjene Ustava koji treba počivati na Ustavom propisanoj proceduri, temeljitoj saborskoj i širokoj javnoj raspravi.USTAVNE PROMJENE PREVAŽNE SU DA BI SE DONOSILE NA BRZINU, DALEKO OD OČIJU JAVNOSTI I BEZ JAVNE RASPRAVE!

Povodom današnje sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojoj će se raspravljati o ustavnim promjenama GONG poziva sve članove Odbora te sve zastupnike da napokon preuzmu odgovornost za osiguranje transparentnog procesa izrade nacrta promjene Ustava koji treba počivati na Ustavom propisanoj proceduri, temeljitoj saborskoj i širokoj javnoj raspravi.
Smatramo da je današnja sjednica Odbora zadnji trenutak da se dosadašnji vrlo netransparentan proces ustavnih promjena vrati u institucionalni kolosijek predviđen Ustavom, a to je Sabor. Podsjećamo da Ustav predviđa sljedeće korake u pokretanju, formuliranju i usvajanju ustavnih promjena:
 Promjenu Ustava Republike Hrvatske ima pravo predložiti najmanje jedna petina zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske (članak 142.)
 Hrvatski sabor odlučuje hoće li pristupiti promjeni Ustava većinom glasova svih zastupnika (članak 143.)
Nacrt promjene Ustava Hrvatski sabor utvrđuje većinom glasova svih zastupnika. (članak 143.)
 O promjeni Ustava odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika (članak 144.)
 Promjenu Ustava proglašava Hrvatski sabor. (članak 145.).

U praksi je, pak, evidentno, da Vlada kao i vladajuća saborska većina ustavnu proceduru izmjene Ustava smatraju formalnošću, a ne jamstvom da će se izmjene Ustava temeljiti na postupnoj izgradnji što šireg političkog i društvenog konsenzusa. Tome u prilog govori činjenica da je prošlogodišnja inicijativa prikupljanja prijedloga ustavnih promjena, koju je pokrenuo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav zamrla bez konačnog rezultata, to jest prijedloga nacrta ustavnih promjena. Godinu dana kasnije, Vlada je izradila vlastiti Prijedlog Nacrta promjene Ustava, daleko od javnosti i mimo Sabora kao nosive institucije. Iako je Vladina radna skupina počela s radom u veljači 2009., opseg i sadržaj ustavnih promjena nije bio poznat do donošenja Vladine odluke i objave nacrta 5. listopada, znači nakon punih osam mjeseci. Samo tjedan dana nakon toga, taj bi Vladin prijedlog lako mogao dobiti status konačnog Nacrta promjene Ustava! Građani i stručnjaci dosad uopće nisu bili upoznati s prijedlozima ustavnih promjena, iako je riječ o presudnoj ustavnoj materiji – uključujući i pitanje na temelju koje procedure građani trebaju odlučiti o pristupanju Hrvatske Europskoj Uniji – o čemu treba postići što širu suglasnost.

Smatramo da je za legitimnost, demokratičnost, a time i stabilnost ustavnog poretka izuzetno opasna mogućnost da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, mimo široke parlamentarne i javne rasprave, po brzom postupku usvoji aktualni Vladin Prijedlog Nacrta promjene Ustava kao konačni Nacrt promjene Ustava i u tom ga obliku uputi u daljnju saborsku proceduru.
Stoga od naših izabranih predstavnika svih parlamentarnih stranaka očekujemo da ispune svoju ustavnu zadaću time što će:
· izglasati odluku o pokretanju ustavnih promjena u svrhu izrade prijedloga Nacrta promjene Ustava za koji će se zadužiti ili Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u cjelini ili u tu svrhu osnovana radna skupina Sabora(tzv. Ustavna komisija);
· pristigli Vladin Prijedlog Nacrta promjene Ustava tretirati kao jedan od više jednako relevantnih prijedloga nacrta ustavnih promjena, uključujući i sve prijedloge koji su dosad pristigli u sklopu prošlogodišnje procedure Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav;
· odmah pokrenuti najmanje tromjesečnu javnu raspravu o prijedlogu nacrta ustavnih promjena, koja će omogućiti podnošenje dodatnih prijedloga, kao i raspravu o svim pristiglim prijedlozima;
· kontinuirano i pravodobno izvještavati javnost o svim aspektima izrade prijedloga nacrta ustavnih promjena, uključujući i objavu svih prijedloga, očitovanja o prijedlozima i zapisnika s rasprava na internetskoj stranici Hrvatskog sabora.

Ustav je temeljni pravni dokument koji definira pravila funkcioniranja naše političke zajednice te je važno da građani putem javne rasprave budu uključeni u postupak njegove izmjene, odnosno da ga Sabor kao njegov Ustavom određeni nosilac organizira na što transparentniji način. Zastupnici svih parlamentarnih stranaka, a naročito vladajućih, sada trebaju dokazati da su prvenstveno odgovorni građanima i građankama Republike Hrvatske, time što će inzistirati da se Ustav mijenja isključivo u skladu s Ustavom propisanom procedurom, a ne prema željama i prohtjevima bilo kojeg pojedinačnog političkog aktera.

Za GONG:

Vesna Kesić,
Predsjednica Vijeća

Sandra Pernar
Izvršna direktorica

chevron-right