Kako do prava glasa? Glasanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i preporuke za unaprjeđenje pravnog okvira

06. prosinca 2010.

Pravo glasa navedenih skupina birača aktualizira se tijekom svakih izbora u Republici Hrvatskoj, međutim, u međuizbornom razdoblju ne postoje sustavni napori zakonodavca da se problemi s ostvarivanjem prava glasa tih skupina birača riješe.

Analiza o pravu glasa birača s invaliditetom kao i svih onih birača koji nisu u mogućnosti pristupiti biračkom mjestu zbog otežane pokretljivosti izrađena je kao dio projekta GONG-aZaštita i ostvarivanje biračkog prava osoba s invaliditetom koji financira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Pravo glasa navedenih skupina birača aktualizira se tijekom svakih izbora u Republici Hrvatskoj, međutim, u međuizbornom razdoblju ne postoje sustavni napori zakonodavca da se problemi s ostvarivanjem prava glasa tih skupina birača riješe. Do sada je jedino Državno izborno povjerenstvo pokazalo inicijativu za olakšavanje prava glasa navedenih skupina birača. Neki od tih problema obuhvaćaju nemogućnost pojedinih skupina birača da samostalno daju svoj glas odabranim predstavnicima, već to moraju učiniti uz pomoć drugih osoba. Neki problemi dodatno onemogućuju pojedinim skupinama birača da uopće ostvare svoje pravo glasa, primjerice, onima koji su smješteni u raznim vrstama ustanova.

Ova analiza daje kratki pregled međunarodnog i domaćeg pravnog okvira za pravo glasa osoba s invaliditetom kao i onih koji nisu u mogućnosti pristupiti biračkom mjestu zbog otežane pokretljivosti, navodi kako određene skupine birača glasuju u praksi te koju problemi detektirani. Nadalje, analiza predstavlja usporedne podatke o glasanju takvih skupina birača u zemljama Europske unije kao i dvije studije slučaja (Island i Austriju).

Na kraju analize, GONG iznosi preporuke za unaprjeđenje pravnog okvira i postojeće prakse, kako bi pravo glasa bilo omogućeno najširem broju birača. Preporuke se odnose općenito na ujednačavanje svih pravnih propisa vezano za izbore i referendum kao i uvrštavanje raznih obvezatnih uputa Državnog izbornog povjerenstva u zakone. Dodatno, preporuke specifično navode mogućnosti izmjene propisa na način koji ne bi značajno zadirao u mijenjanje izbornih sustava i/ili navika birača.

Stvaranje mogućnosti aktivnog sudjelovanja svih građana u političkom životu pretpostavka je demokracije. Uključivanje osoba s invaliditetom u politički život nije ustupak ranjivoj skupini, nego znak političke ravnopravnosti svih građana. Ona treba biti vidljiva u ostvarivanju biračkih prava, mogućnosti sudjelovanja u političkim raspravama, pokretanju i oblikovanju građanskih inicijativa i olakšanju sudjelovanja u radu predstavničkih tijela.

Cjelovitu Analizu možete preuzeti ovdje. (pdf, 338 KB)

"NAŠ GLAS" - Vodič kroz izborni proces za osobe s invaliditetom, možete preuzeti ovdje. (pdf, 122 KB)

"NAŠ GLAS" - Vodič kroz izborni proces za osobe s invaliditetom u audio formatu možete preuzeti ovdje. (mp3, 22 MB)

chevron-right