Godišnje izvješće Europske komisije o napretku Hrvatske

11. studenoga 2010.

Europska komisija je u utorak, 9. studenoga, usvojila Izvješće o napretku Hrvatske - 2010. Izdvajamo neke zanimljivosti iz tog Izvješća.

Europska komisija je u utorak, 9. studenoga, usvojila Izvješće o napretku Hrvatske - 2010.

U Izvješću o napretku za Hrvatsku, Komisija je predstavila napredak koji je Hrvatska postigla na svom putu prema EU-u u razdoblju od početka listopada 2008. godine do kraja rujna 2009. godine.

Izdvajamo neke zanimljivosti iz tog Izvješća.Udruge civilnog društva
nastavljaju imati značajnu ulogu u promoviranju i zaštiti ljudskih prava, demokracije i prava manjina. Usvojen je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe zakona, drugih propisa i akata. Unatoč tome, nisu uslijedile značajne promjene jer još uvijek udruge civilnog društva imaju tendenciju držati se podalje procesa kreiranja javnih politika. Sudjelovanje udruga u zakonodavnom procesu je neobavezno te tako i novi pokušaj uključivanja javnosti ostaje nedorečen. Analitičke i financijske mogućnosti udruga civilnog društva da nadziru politički razvoj i odluke vlade, uz nekolicinu iznimki, ostaju slabe. Ministarstvo uprave zadržava nadzor nad registracijom udruga i podjelom sredstava. Nastavljaju se i dalje ulagati napori da bi se osigurala neovisnost i održivost udruga civilnog društva.
...

Nije došlo do napretka u implementaciji zakona o pristupu informacijama. Nadzor zakona je slab, a pristup naknadi za građane je pretjerano kompliciran. Potrebna je veća transparentnost u javnoj administraciji, pogotovo u području javne potrošnje da bi se spriječila korupcija. Građanima je iznimno teško doći do informacija vezanih uz troškove javne nabave pogotovo na lokalnoj razini. Nepravilnosti postoje vezano uz financiranje političkih aktivnosti i izbornih kampanja, gdje ne postoje efikasni mehanizmi neovisnog nadzora.
...

Zakonodavno tijelo funkcionira u skladu sa svojom ustavom definiranom ulogom. Ipak, potrebno je povećati kapacitete zakonodavnog tijela da kritički razmatra zakonodavni proces. Usvojeni su amandmani na Ustav potrebni za napredak u pristupnim pregovorima.

Predsjednički izbori protekli su bez poteškoća i u skladu s OSCE standardima. Ipak, potrebno je uložiti dodatan napor s ciljem rješavanja otvorenih pitanja poput konsolidacije i usklađivanja zakonodavnog okvira, reformi izborne administracije i ažuriranja popisa birača. Donesene su izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa s ciljem depolitizacije imenovanja u nadzorne odbore javnih poduzeća. Ovaj zakon također predviđa provjeru imovine javnih dužnosnika.

Međutim, donesene mjere još uvijek nisu primjenjive. Iako donesene mjere podižu svijest o sukobu interesa, taj koncept još uvijek u Hrvatskoj nije u potpunosti shvaćen, pogotovo na lokalnoj razini. Praćenje pravne usklađenosti je limitirano, a sankcije koje postoje su nedjelotvorne.

Cijelokupan izvještaj možete preuzeti ovdje. (pdf, ENG, 348 KB)

chevron-right