Održan seminar o pravu na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša

09. studenoga 2010.

Od 4. do 7. studenoga 2010. u hotelu "Park" u Rovinju održan je drugi seminar u sklopu projekta "Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana". Projekt financira Europska unija, a provode ga GONG i Zelena Istra, zajedno s partnerskim udrugama iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije i Belgije.

Od 4. do 7. studenoga 2010. u hotelu "Park" u Rovinju održan je drugi seminar u sklopu projekta "Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana". Projekt financira Europska unija, a provode ga GONG i Zelena Istra, zajedno s partnerskim udrugama iz Bosne i Hercegovine (Centar za menadžment, razvoj i planiranje), Crne Gore (MANS), Italije (Adriatic GreeNet) i Belgije (European Environmental Bureau). Seminar polazi 27 sudaca, odvjetnika i novinara iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, odabranih na temelju međunarodnog natječaja.

U svrhu osnaživanja uloge građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koje se odnose na zaštitu okoliša, UNECE (Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu) utvrdila je, a 44 države do danas ratificirale, Aarhušku konvenciju kojom su definirani zajednički međunarodni standardi za pristup informacijama, pravo na sudjelovanje i pristup pravosuđu u okolišnim pitanjima, utemeljeni na principima participativne demokracije.

Dok je prvi seminar obrađivao pravo na pristup informacijama i sudjelovanje javnosti, odnosno prva dva stupa konvencije, u Rovinju se govorilo o trećem stupu Aarhuške konvencije koji se bavi pristupom pravosuđu, jednim od najvećih problema u zemljama polaznika seminara. Pravo na pristup pravosuđu, koje podrazumijeva pristupačno sudstvo, jednostavan, transparentan i primjereno dugačak postupak, od krucijalnog je značaja u primjeni okolišnog prava, odnosno zaštiti okoliša i zdravlja ljudi. Bez učinkovitog pravosuđa, ni okolišno pravo ne može biti djelotvorno.

Predavači s Europskoga suda za ljudska prava i Europskoga suda pravde, Christoph Sobotta i Yves Winisdoerffer, te stručnjaci za područje okolišnog prava, Jan Passer, Peggy Lerman i Csaba Kiss, govorili su o ulozi sudova u primjeni okolišnog prava, o načinu na koji je pristup pravosuđu osiguran u zemljama Europske unije te su predstavili studije slučajeva i primjere iz sudske prakse. Sutkinje Ljubinka Popović – Kustudić i Ljerka Morović - Pavić te sudac Marin Zadrić analizirali su trenutnu situaciju na tom polju u Crnoj Gori, Hrvatskoj i BiH.

Više o projektu potražite ovdje: http://www.adriaticgreenet.org/aarhus/home.php.

chevron-right