GONG-ov pregled prihoda pojedinih političkih stranaka iz nepoznatih izvora i ostalih prihoda od 2003. do 2009. godine

01. listopada 2010.

Zabrinjavajuće visoki iznosi iz nepoznatih izvora i ostalih prihoda kao i udio te vrste prihoda u ukupnim prihodima pojedine političke stranke u čemu prednjači HDZ.

GONG već nekoliko godina prati transparentnost financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja te zagovara donošenje kvalitetnog pravnog okvira za transparentnost ove problematike s ciljem borbe protiv korupcije, transparentijih stranačkih financija te podizanja povjerenja u političke stranke.

U tu svrhu svake godine pratimo godišnje financijske izvještaje političkih stranaka, a objavili smo i preporuke za donošenje Zakona o financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja.

U GONG-ovim izvještajima o izborima mogu se pronaći podaci o transparentnosti financiranja izbornih kampanja posebice u razdoblju od 2005. do 2009. godine.

Godišnji financijski izvještaji političkih stranaka nisu bili javni do 2003. godine, a GONG je tada zatražio od Hrvatskog sabora da objavi financijske izvještaje koje je zaprimio od Državnog ureda za reviziju.

U nastavku donosimo dio o iznosima prihodima iz nepoznatih izvora i ostalih izvora od 2003. do 2009. godine.

Kao što se može vidjeti iz tablice, zabrinjavajući su visoki iznosi iz nepoznatih izvora i ostalih prihoda kao i udio te vrste prihoda u ukupnim prihodima pojedine političke stranke u čemu prednjači HDZ.

Za iznose prikazane pod nepoznatim izvorima i pod ostalim prihodima javnost ne zna porijeklo novca.

Napominjemo da se radi samo o iznosima koji su javno prikazani u službenim godišnjim financijskim izvještajima političkih stranaka...


a) Stranke su prihode iz nepoznatih izvora od 2006. godine prikazivale pod „ostali prihodi“. Novi Zakon o financiranju stranaka donesen je 2006. godine. 

b) Postotak se odnosi na udio u ukupnim prihodima stranke 

c) Državna je revizija utvrdila ukupne prihode HDZ-a za 2007. u iznosu od 68,5 milijuna kn, a HDZ je u svom izvještaju naveo 58 milijuna kn.

Ovu tablicu možete preuzeti ovdje. (pdf, 95 KB) 

chevron-right