Pravo na grad

27. svibnja 2010.

Pravo na grad, zajednička inicijativa udruga Pravo na grad i Zelena akcija, dobitnik je nagrade Gong zbog kontinuirane kreativne kampanje za očuvanje javnih gradskih prostora, te nastojanja na transparentnom upravljanju javnim prostorom i dosljednom uključivanju građana i građanki u odluke o prostornom razvoju Grada Zagreba.

Pravo na grad, zajednička inicijativa udruga Pravo na grad i Zelena akcija, dobitnik je nagrade Gong zbog kontinuirane kreativne kampanje za očuvanje javnih gradskih prostora, te nastojanja na transparentnom upravljanju javnim prostorom i dosljednom uključivanju građana i građanki u odluke o prostornom razvoju Grada Zagreba.

Urša Raukar: kandidatura Prava na grad 

chevron-right