Analiza službenog izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) za 2009. godinu

20. svibnja 2010.

Na Dnevnom redu Sabora danas će se naći Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) za 2009. godinu koje je pripremilo Ministarstvo uprave.
GONG je izradio Analizu Izvješća koja pokazuje da se smanjuje broj tijela javne vlasti koja dostavljaju podatke o provedbi ZPPI – a, a nadzor nad provedbom Zakona postaje gotovo nemoguć. Izvješće Ministarstva uprave također sadrži nepotpune i netočne podatke koje su poslala pojedina tijela javne vlasti.

Na Dnevnom redu Sabora danas će se naći Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) za 2009. godinu koje je pripremilo Ministarstvo uprave.

GONG je izradio Analizu Izvješća koja pokazuje da se smanjuje broj tijela javne vlasti koja dostavljaju podatke o provedbi ZPPI – a, a nadzor nad provedbom Zakona postaje gotovo nemoguć. Izvješće Ministarstva uprave također sadrži nepotpune i netočne podatke koje su poslala pojedina tijela javne vlasti.

Popis tijela javne vlasti za 2009. godinu nabraja gotovo 4000 različitih tijela javne vlasti, grupiranih u nekoliko kategorija. Službeno Izvješće za 2009. godinu navodi kako je samo 688 tijela javne vlasti poštovalo zakonsku odredbu i dostavilo podatke o provedbi ZPPI Ministarstvu uprave. U odnosu na 2008. godinu, to je manji broj tijela, s obzirom da je u 2008. godini 748 tijela javne vlasti dostavilo svoje podatke tadašnjem Središnjem državnom uredu za upravu. Dakle, službeno Izvješće temelji se na podacima dostavljenim od manje od ¼ tijela. Posebno je zabrinjavajuće da tijela koja nisu poslala svoje podatke uključuju i županije, gradove i općine.

Nereprezentativnost broja tijela koja su poslala podatke o provedbi ZPPI i smanjenje njihovog broja navodi na zaključak da je nadzor nad provedbom ZPPI u Republici Hrvatskoj otežan te da nije moguće dati ukupnu ocjenu o provedbi ZPPI s obzirom na veliki broj tijela javne vlasti koji se oglušio na podsjetnik Ministarstva uprave o dostavljanju podataka. Nije stoga jasno na temelju čega Ministarstvo uprave daje ukupnu (pozitivnu) ocjenu provedbe zakona.

Posljednje godišnje istraživanje GONG-a za 2009. godinu, kao i ona iz prethodnih godina, pokazalo je da se na manje od 50% upita javnim tijelima odgovor dobiva na vrijeme i sukladno Zakonu, a često su odgovori samo formalni i ne sadržavaju potpune odgovore.

Građani vrlo teško dolaze do informacija koja posjeduju tijela javne vlasti te je potrebno što skorije donošenje novog Zakona o pravu na pristup informacijama koji mora imati ugrađene odredbe o Povjereniku za informacije te testu javnog interesa kao što, primjerice, takve odredbe sadrže zakoni u Sloveniji i Mađarskoj.

Cjelovitu GONG-ovu analizu službenog izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama možete preuzeti ovdje. (pdf, 108 KB)

chevron-right