Hrvatska - mala zemlja za velika golf igrališta

30. travnja 2010.

Zelena akcija, GONG, TIH i Zelena Istra održali su tiskovnu konferenciju na Trgu Sv. Marka ispred Hrvatskog sabora predstavivši javnosti novi turistički slogan Hrvatske za sezonu 2010. – Mala zemlja za velika golf igrališta!

Zelena akcija - GONG - Transparency International Hrvatska - Zelena Istra


Zelena akcija, GONG, TIH i Zelena Istra održali su tiskovnu konferenciju na Trgu Sv. Marka ispred Hrvatskog sabora predstavivši javnosti novi turistički slogan Hrvatske za sezonu 2010. –Mala zemlja za velika golf igrališta! Tom prilikom je tridesetak aktivista na Trgu Sv. Marka održalo performans kojim su prikazali kako bi uskoro mogla izgledati hrvatska turistička ponuda, ukoliko se ne ukine Zakon o igralištima za golf. Naime Sabor RH je jedini parlament na svijetu koji je donio Zakon o igralištima za golf (na sjednici održanoj 15.12.2008. godine), a trenutno su u saborskoj proceduri i izmjene toga Zakona po hitnom postupku. Aktivisti su glumili strane turiste kojima se tumači Zakon o igralištima za golf kao hrvatski turistički proizvod te im je tom prilikom uručen originalni hrvatski suvenir – primjerak dotičnoga Zakona. Pojedinim saborskim zastupnicima je uručena analiza Izmjena Zakona sa zahtjevom da se Zakon o igralištima za golf ukine.

Tijekom ovog tjedna saborski odbori su raspravljali o izmjenama Zakona o igralištima za golf, a Odbor za turizam je odbacio izmjene Zakona te zatražio ukidanje postojećeg Zakona. Osim Odbora za turizam, o izmjenama zakona raspravljao je i Odbor za zakonodavstvo, koji ga je podržao uz amandmane, kao i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Zanimljivo je da na mnogim drugim saborskim odborima izmjene Zakona nisu još uvijek raspravljene.

Iako je izmjena Zakona upućena u saborsku proceduru po hitnom postupku 23.04.2010., očito je da se neće moći hitno donijeti upravo zbog protivljenja Odbora za turizam. Stoga smatramo da je najbolje izmjene Zakona povući iz saborske procedure, te pokrenuti postupak za stavljanje izvan snage, tj. ukidanje postojećeg Zakona.

U novoj verziji Prijedloga zakona jedinicama lokalne samouprave praktički se nameće obveza da o svom trošku planiraju kompletnu infrastrukturu za privatni komercijalni projekt, za što ne postoji opravdanje, te ih dodatno osiromašuje. Nadalje, omogućuje se jedinicama lokalne samouprave da prodaju zemljište u svom vlasništvu golf investitorima bez javnog natječaja, što otvara prostor za korupciju. Također se i dalje potencijalnom investitoru omogućava kupnja neurbaniziranog zemljišta, od čega se dio može urbanizirati bez ikakvih dodatnih troškova. Ukinuta je i minimalna veličina igrališta od 85 ha, čime je otvoren dodatni prostor za manipulaciju ovim propisom jer se praktički svako malo veće zemljište može proglasiti golf terenom i urbanizirati, a smanjen je i standard igrališta za golf sa 18 na 9 rupa, što zapravo i nije golf igralište, već vježbalište. Na taj je način omogućeno ucrtavanje golf igrališta u prostornim planovima na cijelom nizu novih lokacija, a kako bi se omogućila gradnja na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. Izmjene Zakona i dalje omogućavaju izvlaštenje privatnih vlasnika zbog igrališta za golf, te omogućavaju dobivanje državnog zemljišta bez javnog natječaja!

Prema Očitovanju Ministarstva turizma od 23.04.2010., u Hrvatskoj se, sukladno važećim prostornim planovima, planira izgradnja 89 igrališta za golf. Iako Zakon o igralištima za golf ne određuje njihov broj, niti to čine njegove izmjene, ukidanjem limita površine igrališta za golf, te smanjenjem sa 18 na 9 rupa po igralištu,broj igrališta za golf se može neograničeno povećati budućim izmjenama prostornih planova. To bi moglo imati značajne posljedice na okoliš RH i doprinijeti urbanizaciji i devastaciji poljoprivrednog i šumskog zemljišta, a Istra je dobar primjer za ovaj proces. Napominjemo da je Program razvitka golfa kao elementa razvojne politike hrvatskog turizma odredio samo 19 lokacija za golf igrališta od 60 originalno predloženih. Iako je Zakon o igralištima za golf donesen pod izlikom da provodi ovaj Program i temeljem njega, broj lokacija se je sa 19 originalno planiranih povećao na 89, dok predložene izmjene Zakona zbog smanjenih kriterija mogu i dodatno povećati taj broj u budućnosti.

U Istri koja ima 2.820 km2 površine, postojećim prostornim planom planiraju se čak 23 igrališta za golf, dok su u pripremi izmjene prostornog plana koje bi omogućile gradnju još četiri igrališta. Za usporedbu, u regiji Friuli-Venezia Giulia u Italiji, površine 7.855 km2, izgrađeno je osam golf igrališta, dok Sicilija na površini od 25.000 km2, ima samo 3 golf igrališta. I dok se navodi kako Španjolska ima tristotinjak igrališta za golf, zaboravlja se napomenuti da je gotovo deset puta površinom veća od Hrvatske, te da su pojedine regije devastirale svoja područja upravo pretjeranom urbanizacijom i gradnjom golf igrališta, o čemu je i Europski parlament donio rezoluciju.

Ukupna planirana površina igrališta za golf u Hrvatskoj je oko 10 000 ha te je veća od površine otoka Raba, grada Splita ili Rijeke, a iznosi oko 13 000 nogometnih igrališta. Stoga možemo reći da bi, ukoliko se to realizira, Hrvatska mogla postati mala zemlja za velika golf igrališta, a jedinstveni Zakon u svijetu prepoznatljiv hrvatski suvenir.

Fotografije performansa u visokoj rezoluciji možete preuzeti na:
http://www.zelena-akcija.hr/files/fotke-press/2010-04-30-golf-sabor.zip  

chevron-right