Mišljenje o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf

27. travnja 2010.

Hrvatski sabor je usvojio Zakon o igralištima za golf na posljednjim satima dramatične sjednice završene 15.12.2008. godine, te je time Republika Hrvatska postala jedina zemlja na svijetu koja ima poseban zakon o igralištima za golf. Sve druge zemlje određuju ovu problematiku kroz zakonodavstvo prostornog planiranja i regulacijom na lokalnoj razini. Zelena Akcija - GONG - Transparency International Hrvatska - Zelena Istra

MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRALIŠTIMA ZA GOLF, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

POSTOJEĆI ZAKON

Hrvatski sabor je usvojio Zakon o igralištima za golf na posljednjim satima dramatične sjednice završene 15.12.2008. godine, te je time Republika Hrvatska postala jedina zemlja na svijetu koja ima poseban zakon o igralištima za golf. Sve druge zemlje određuju ovu problematiku kroz zakonodavstvo prostornog planiranja i regulacijom na lokalnoj razini.

Zelena akcija, GONG i Transparency International Hrvatska podnijeli su 20.02.2009. godine Zahtjev za ocjenu zakonitosti i ustavnosti Zakona o igralištima za golf (NN 152/08)[1]. U Zahtjevu je navedeno sedam elemenata protuustavnosti važećeg Zakona o igralištima za golf:

1) Postupak donošenja zakona je protuustavan;

2) Interes za RH treba biti utvrđen na temelju najviših ustavnih vrednota, te na objektivnim pokazateljima, a ne na jednoj odredbi zakona od strane zakonodavca;

3) Zakon o igralištima za golf povređuje načelo pravne sigurnosti tj. izvjesnosti;

4) Zakon je protivan Ustavu RH jer ne poštuje princip jednakosti svih pred zakonom;

5) Zakon o igralištu za golf je u suprotnosti s odredbom Ustava o nepovredivosti vlasništva;

6) Zakonom se narušava socijalna pravda;

7) Zakon zanemaruje i očuvanje prirode i čovjekova okoliša što su također najviše ustavne vrednote.

Osim navedenih organizacija, i drugi subjekti su podnijeli zahtjeve za ocjenom ustavnosti Ustavnom sudu RH, te je vjerojatno upravo zbog mogućnosti da ovaj Zakon bude poništen, Vlada RH najavila početkom 2010. godine izmjene istog. Iako je Zakon o igralištima za golf stupio na snagu 01.01.2009., uredba kojom su se trebali urediti neki mehanizmi njegove provedbe nikad nije donesena, usprkos zakonskoj odredbi od 30 dana, tako da je sama Vlada RH prekršila Zakon o igralištima za golf i on nikad nije poslužio praktičnoj svrsi. Stoga je još manje razumljivo donošenje Zakona po hitnom postupku.

IZMJENE ZAKONA

Netransparentnost procesa

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade RH, održanoj 15.04.2010., Vlada je usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o igralištima za golf, s konačnim prijedlogom zakona, te ga, po hitnome postupku, uputila u Sabor RH. Zatvaranjem sjednice za javnost i neuključivanjem udruga građana i ostale zainteresirane javnosti u raspravu o izmjenama Zakona prije podnošenja istih u saborsku proceduru, Vlada RH krši Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te Zakon o zaštiti okoliša.

Dojma smo da Vlada RH izmjenama Zakona o igralištima za golf zapravo nastoji spriječiti da ga Ustavni sud RH ukine, odnosno poništiti osnovu po kojoj su upućeni zahtjevi za ocjenu ustavnosti dotičnog Zakona . No, iako se ovim predloženim izmjenama Zakona naoko smanjuje broj neustavnih odredbi Zakona, on i dalje u nizu odredbi ostaje neustavan!

Nacrt izmjena Zakona koji je prije sjednice Vlade poslan nadležnim tijelima radi konzultacija, nažalost nije bio dostupan javnosti, niti je zainteresirana javnost bila uključena u ovaj proces. Međutim, udruge potpisnice ove analize, imale su priliku vidjeti taj Nacrt koji je sadržavao niz odredbi kojima bi se poništio jedan dio neustavnih elemenata Zakona o igralištima za golf. No, Prijedlog izmjena koji je Vlada RH usvojila prošlog četvrtka je u 3/4 odredbi različit od prvotnog Nacrta izmjena, pa udruge zaključuju da je u međuvremenu došlo do pritiska interesnih skupina da se izmjene Zakona ublaže, čemu je Vlada dala prednost naspram interesa javnosti.

Hitan postupak

Pri donošenju izmjena Zakona ponovo se inzistira na hitnome postupku, što je Sabor RH odobrio glasanjem u petak 23. travnja 2010., sa 109 od 109 prisutnih glasova. Prema Poslovniku Hrvatskoga Sabora zakon može biti donesen po hitnome postupku samo u iznimnim slučajevima, kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu, pa smatramo da sehitnim usvajanjem izmjena Zakona o golf igralištima ponovno želi izbjeći javna rasprava, što nije u skladu s načelima Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe zakona, drugih propisa i akata, kao ni s proklamiranom Vladinom antikorupcijskom politikom. O neopravdanosti hitnog postupka govori i činjenica da niti petnaest mjeseci nakon što je izvorni Zakon donesen po hitnom postupku nije donesena uredba, čije je donošenje trebalo nastupiti u roku od 30 dana od stupanja na snagu Zakona.

U obrazloženju razloga hitnosti postupka navodi se da o Zakonu ovisi nastavak izgradnje golf igrališta na državnom zemljištu, s obzirom da primjena važećeg Zakona o igralištima za golf još nije rezultirala okončanjem nekoliko započetih investicija, zbog čega u konačnici turizam kao strateška djelatnost hrvatskog gospodarstva ne može ostvarivati očekivani rast i razvoj. Drugim riječima, izmjene Zakona donose se za nekoliko poznatih investitora! Tvrdnja da turizam ne može ostvariti očekivani rast i razvoj bez Zakona o igralištima za golf apsurdna je i neistinita, jer igrališta za golf moraju biti dodatna vrijednost postojećim turističkim smještajnim kapacitetima te tako eventualno produžiti turističku sezonu u njima, a ne, kako je Zakonom predviđeno, omogućavati izgradnju novih vila i apartmana koje će se prodavati na tržištu nekretnina! Golf se može realizirati i bez apartmanizacije šumskog i poljoprivrednog zemljišta, kao što je slučaj u nizu drugih zemalja, pa i u susjednoj Sloveniji, gdje se na golf igralištima ne smiju graditi apartmani i vile. Dokaz je i prvo golf igralište bez smještajnih kapaciteta realizirano u Istri, izgrađeno pored i radi onih već postojećih.

Cjelovito Mišljenje o prijedlogu Zakona te analizu možete preuzeti ovdje. (pdf, 290 KB)

chevron-right