Izjava za javnost povodom objave Registra branitelja i policijskog postupanja prema Marku Rakaru

12. travnja 2010.

Postupanje policije prema Marku Rakaru ukazuje na propuste i slabosti u funkcioniranju sigurnosnog sustava RH koji sve češće poseže za represijom i brzopletim rješenjima koje pritom nedovoljno objašnjava javnosti, pa je Rakar prikazan kao državni neprijatelj br.1, odgovoran i za curenje povjerljivih podataka iz državnih izvora. Podsjećamo da su nedavno djelatnici MUP-a, protupravno postupili i prema prosvjednicima akcije "Ne damo Varšavsku", bezrazložnim privođenjem petero aktivista/ca čime je bilo narušeno temeljno pravo građana na mirno okupljanje.Postupanje policije prema Marku Rakaru ukazuje na propuste i slabosti u funkcioniranju sigurnosnog sustava RH koji sve češće poseže za represijom i brzopletim rješenjima koje pritom nedovoljno objašnjava javnosti, pa je Rakar prikazan kao državni neprijatelj br.1, odgovoran i za curenje povjerljivih podataka iz državnih izvora. Podsjećamo da su nedavno djelatnici MUP-a, protupravno postupili i prema prosvjednicima akcije "Ne damo Varšavsku", bezrazložnim privođenjem petero aktivista/ca čime je bilo narušeno temeljno pravo građana na mirno okupljanje.

B.a.B.e. - Centar za mirovne studije - CESI - Delfin - Documenta - GONG - Kuća ljudskih prava - MIRamiDA Centar - Transparency International Hrvatska - Zelena akcija -Zelena Istra

Izjava za javnost povodom objave Registra branitelja i policijskog postupanja prema Marku Rakaru

Zagreb, 12. 4. 2010.

Posljednjih dana svjedočimo visokoj razini uznemirenosti javnosti oko neovlaštene objave Registra branitelja, dokumenta čiji je status tajnovitosti nejasan.

Iako je riječ o informacijama koje su od nesumnjivog interesa za hrvatsku javnost i prema javnom mnijenju trebale bi biti javne, Registar je, temeljem nejasnih i netransparentnih kriterija, proglašen "državnom tajnom". Načelno, riječ je o navodnom sukobu dva prava - o pravu javnosti da bude upućena u sadržaj dokumenata u posjedu javne vlasti koji imaju utjecaj na cjelokupni ekonomski, politički i društveni život, i o pravu pojedinaca, u ovom konkretnom slučaju branitelja, na privatnost i tajnost osobnih podataka. U takvim slučajevima, vlast je, slijedom niza važećih konvencija, uključujući Konvenciju Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima, dužna provesti test javnog interesa i temeljem tog testa odlučiti koji od tih interesa preteže, te odlučiti koji od podataka iz Registra trebaju i smiju biti objavljeni, a koji trebaju zadržati status tajnosti.

Kako to nije urađeno, odluka Vlade opet se jednom čini proizvoljnom i izaziva nepovjerenje javnosti. Umjesto transparentne procedure i poštivanja načela dobrog vladanja, javnost se pretvara u ideološki suprotstavljene tabore. Umjesto rješavanja ključnih problema s kojima je hrvatsko društvo trenutno suočeno političkim sredstvima i dijalogom, na scenu stupaju represivni organi. Žrtva takve situacije je i građanin Marko Rakar, dobitnik međunarodnih priznanja za demokratizaciju.

Postupanje policije prema Marku Rakaru ukazuje na propuste i slabosti u funkcioniranju sigurnosnog sustava RH koji sve češće poseže za represijom i brzopletim rješenjima koje pritom nedovoljno objašnjava javnosti, pa je Rakar prikazan kao državni neprijatelj br.1, odgovoran i za curenje povjerljivih podataka iz državnih izvora. Podsjećamo da su nedavno djelatnici MUP-a, protupravno postupili i prema prosvjednicima akcije "Ne damo Varšavsku", bezrazložnim privođenjem petero aktivista/ca čime je bilo narušeno temeljno pravo građana na mirno okupljanje.

Ovi slučajevi pokazuju kako policija nije dorasla razvoju demokracije u Hrvatskoj i kako one pojedince/ke ili građanske inicijative koji kritički propituju ključne društvene probleme, tretira neprimjereno, narušavajući pri tome njihova prava. Pozivamo stoga odgovorne u državi da poštuju međunarodne standarde prava građana na pristup informacijama u vlasništvu tijela javne vlasti, te da u policiji pokrenu reforme koje će omogućiti potpuno razumijevanja i poštivanje građanskih prava i sloboda. Slijedom svega navedenoga, potrebno je:

- žurno ratificirati Konvenciju Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima,

- osnovati nezavisno povjerenstvo za informiranje koje bi donosilo mjerodavne odluke u slučajevima poput objave Registra branitelja

- uspostaviti neovisan građanski nadzor nad djelovanjem policije i drugih represivnih organa, kako bi se spriječilo daljnje kršenje ljudskih prava građana Republike Hrvatske.

chevron-right