Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije

07. travnja 2010.

GONG pokreće nagradu za građanski aktivizam i razvoj demokracije, koja će biti po prvi puta dodijeljena u svibnju ove godine. U nastavku pročitajte uvjete za podnošenje kandidature.

GONG pokreće godišnju nagradu za građanski aktivizam i razvoj demokracije, koja će ove godine biti po prvi puta dodijeljena u svibnju, u Vrgorcu.
U nastavku se nalazi Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade u 2010. godini, kao i Pravilnik za dodjelu nagrade.

U svrhu realizacije dodjele nagrade osnovan je poseban Fond za nagradu te sve fizičke i pravne osobe koje žele financijski podržati ovaj projekt, mogu uplatiti novčanu donaciju na na broj računa: 2360000-1500210927, otvorenog za tu namjenu kod Zagrebacke banke d.d. Račun glasi na: GONG, Trg bana J. Jelačića 15/IV, 10000 Zagreb, OIB: 61867710134.
Obavijest o svim donatorima i iznosu koji će donirati bit će objavljena na internestkim stranicama GONG-a.


Na temelju Odluke Skupštine GONG-a, donesene na sjednici 26. ožujka 2010, te Pravilnika o dodjeli nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“, usvojenog na sjednici Vijeća GONG-a 30. ožujka 2010.; Vijeće GONG-a objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu
nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“
u 2010. godini

I.
Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“ imaju pojedinci/ke, udruge, institucije i ostale organizacije.

II.
Nagrada se dodjeljuje pojedincu/pojedinki, udruzi građana, inicijativi građana ili drugoj organizaciji koja je ostvarila značajan doprinos razvoju demokracije i/ili građanskom aktivizmu u Republici Hrvatskoj.
Nagrada se dodjeljuje s ciljem motiviranja građana i građanki, organizacija iz javnog i privatnog, profitnog i neprofitnog sektora za jači angažman na promociji, poticanju i razvoju demokracije i građanskog aktivizma.

III

Nagrada se sastoji od povelje, skulpture i novčanog iznosa od 15.000 kuna.
Nagrada će u 2010. godini biti dodijeljena tijekom mjeseca svibnja u Vrgorcu.

IV.
Prijedlog za dodjelu nagrade podnosi se u pismenom obliku.
Pisani prijedlog obavezno sadrži podatke o predlagatelju te sljedeće podatke o osobi ili organizaciji koju se predlaže za nagradu:
· opis aktivnosti i doprinosa kandidata ili organizacije na kojima se kandidatura zasniva
· opis šireg značaja i utjecaja tih aktivnosti na razvoj demokracije i građanski aktivizam
· ukoliko je dostupna, popratnu dokumentaciju koja potkrepljuje navode kandidature (npr. životopis, profil organizacije, publikacije i sl.).
Na traženje Povjerenstva za dodjelu nagrade, predlagatelj je dužan dostaviti i dodatne informacije o projektu, inicijativi ili aktivnosti.
Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim, neće se razmatrati.

V.
Prijedlozi da dodjelu nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“, s pisanim obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom, podnose se zaključno do 21. travnja 2010., neposredno u ured GONG-a ili preporučenom pošiljkom na adresu: GONG, Povjerenstvo za dodjelu nagrade „Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije“, Trg bana Jelačića 15/IV, Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za dodjelu nagrade Gong“.

Predsjednica Vijeća GONG-a
Vesna Kesić, v.r.


Pravilnik o dodjeli nagrade "Gong za građanski aktivizam i razvoj demokracije" možete preuzeti ovdje.


chevron-right