Otvoreno pismo povodom planiranih rokova usklađivanja Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji s pravnom stečevinom EU

25. veljače 2010.

Obraćamo vam se povodom aktualne rasprave i donošenja Plana zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu RH u EU u Hrvatskom saboru, s namjerom da vas upozorimo na važnost primjerenog vremenskog okvira za usklađivanje Zakona o HRT-u s pravnom stečevinom EU (drugi kvartal, umjesto prvog kvartala 2010.), kao i na nužnost donošenja ovog zakona u redovnom, a ne hitnom postupku.
Hrvatski sabor – klubovi zastupnika
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora
Odbor za europske integracije Hrvatskog sabora
Nacionalni odbor za praćenje pregovora o pristupanju RH EU
Ministarstvo kulture RH
Vlada RH – Koordinacija za pregovore o pristupanju RH EU

Zagreb, 25. veljače 2010.

Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora, poštovani dužnosnici Vlade RH i Ministarstva kulture,

obraćamo vam se povodom aktualne rasprave i donošenja Plana zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu RH u EU u Hrvatskom saboru, s namjerom da vas upozorimo na važnost primjerenog vremenskog okvira za usklađivanje Zakona o HRT-u s pravnom stečevinom EU (drugi kvartal, umjesto prvog kvartala 2010.), kao i na nužnost donošenja ovog zakona u redovnom, a ne hitnom postupku.

Naglašavamo da je izmjena regulative o javnoj televiziji izrazito osjetljiva iz perspektive daljnjeg unaprjeđenja demokratskih standarda i medijskih sloboda u RH, s naglaskom na autonomiju HRT-a koja je usko povezana s imperativom transparentnog financiranja i upravljanja javnih prihodima, usmjerenima na pružanje javnih usluga – niza javnih programskih sadržaja HRT-a.

Dosadašnji participativni i postepeni proces izrade Zakona koji vrlo kompetentno vodi Ministarstvo kulture treba nastaviti, bez preskakanja potrebnih koraka - izradom nacrta početkom ožujka te susljednom širokom javnom raspravom (tijekom ožujka) koja bi rezultirala prijedlogom Zakona koji bi se uputio u prvo čitanje Hrvatskom saboru (u travnju), nakon čega bi se u izradi konačnog prijedloga zakona (tijekom svibnja) osigurala dodatna javna rasprava i time povećala vjerojatnost kvalitetnih, izvedivih i od zainteresirane javnosti prihvaćenih rješenja do kraja drugog kvartala 2010. (15. lipnja 2010.). Smatramo da je takav tijek izrade Zakona jedini primjeren osjetljivoj i složenoj problematici reguliranja javne zadaće, financiranja i upravljanja vodećim javnim medijem u RH. Pritom donošenje Zakona o HRT-u drugom kvartalu 2010. i to u redovnom postupkuni po čemu ne ometa ritam pristupanja RH EU - naime usklađivanje ovog zakona predstavlja mjerilo za zatvaranje Poglavlja 8. Tržišno natjecanje čije se otvaranje tek očekuje.

Predlažemo i molimo zastupnike i zastupnice Hrvatskog sabora, a posebice članove relevantnih radnih tijela Sabora, da u donošenju Plana zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora RH s EUpredvide donošenje Zakona o HRT-u do kraja drugog kvartala 2010 te da naglase potrebu za donošenjem ovog zakona u redovnoj proceduri.

Od Ministarstva kulture i Vlade RH, kao nositelja ove zakonodavne inicijative, molimo i očekujemo i javno očitovanje o planiranom ritmu i postupku usklađivanja Zakona o HRT-u. Naime nositelj može samostalno odlučiti da će određeni zakonski prijedlog koji se usklađuje s EU uputiti u redovnu, a ne hitnu proceduru, uslijed složenosti problematike i imperativa široke javne rasprave. Takve smo slučajeve već imali, primjerice prilikom donošenja Zakona o elektroničkim medijima, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć te očekujemo da će nositelj i u slučaju Zakona o HRT-u primijeniti redovnu proceduru te time osigurati široku i temeljitu političku i javnu raspravu.

Potpisnici:

Hrvatsko novinarsko društvo
Ogranak HND-a pri HTV-u
Koordinacija za elektroničke medije Hrvatskog društva redatelja i Hrvatske udruge producenata
Za Kuću ljudskih prava - Centar za mirovne studije (CMS), BABE
GONG

chevron-right