Otvoreno pismo organizacija civilnog društva nadležnim institucijama i javnosti u vezi događaja u Varšavskoj ulici

12. veljače 2010.

28 organizacija civilnog društva uputilo je otvoreno pismo nadležnim institucijama i tijelima u vezi događaja oko prosvjeda u Varšavskoj ulici u Zagrebu. OTVORENO PISMO

Poštovani,

potaknuti događanjima u Varšavskoj ulici dana 11. veljače 2010. mi, dolje potpisani predstavnici civilnog društva, upućujemo javnosti i nadležnim institucijama otvoreno pismo kojim izražavamo podršku Zelenoj akciji i Pravu na grad, organizatorima prosvjeda 'Ne damo Varšavsku!'. Ujedno, ukazujemo na kršenja temeljnih ljudskih prava zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske te pozivamo nadležne institucije da se o istima očituju.

Na prvome mjestu ističemo kako smo u srijedu 10. veljače 2010. svjedočili masovnom odazivu građana grada Zagreba prosvjedu protiv projekta 'Cvjetni' HOTO GRUPE d.o.o. kojim investitor namjerava dio pješačke zone u Varšavskoj ulici pretvoriti u prilaz privatnoj garaži čija je izgradnja planirana projektom. Projekt je, čak i izmjenom prostornih i urbanističkih planova, poduprla gradska samouprava Grada Zagreba čime je podvrgnula javni interes i javno dobro probitku jednog privatnog trgovačkog društva. Prosvjed pod nazivom 'Ne damo Varšavsku!' održan 10. veljače 2010. stoga predstavlja građanski iskaz neposredne demokracije u situaciji u kojoj osobe izabrane da predstavljaju interes građana svoje dužnosti grubo zanemaruju. Kao takav, prosvjed i njegove organizatore u potpunosti podupiremo. Podupiremo i akciju 'Živi zid za Varšavsku' koja je planirana kao nastavak djelovanja građana kroz dežuranje u Varšavskoj ulici do reakcije nadležnih institucija.

Nadalje, ukazujemo na činjenicu da se nekoliko sati po završetku prosvjeda, u noćnim i jutarnjim satima 11. veljače 2010., u Varšavskoj ulici pojavio odred interventne policije te uhitilo 23 građana koji su nastavili s dežurstvima, dok je komunalno redarstvo uništilo skulpturu Trojanskog konja koja je postavljena tijekom prosvjeda te uklonilo kontejnere u kojima su građani bili okupljeni.

Uz navedeno, ističemo i nepravičan pristup Hrvatske radiotelevizije pri prenošenju informacija o ovim događanjima javnosti. Posebice se to odnosi na emisiju 'Otvoreno' (od dana 10.02.2010.) u kojoj je urednica Hloverka Novak Srzić umjesto da otvori prostor za polemiku i javni dijalog objema stranama, ugostila isključivo predstavnika HOTO GRUPE d.o.o.

Potaknuti ovakvim postupanjem tijela javne vlasti kao i postupanjem javne televizije ukazujemo na sljedeće odredbe Ustava Republike Hrvatske te njihovo kršenje koje ovi postupci predstavljaju:
1. Akcija 'Živi zid za Varšavsku' predstavljala je ostvarivanje prava građana na 'javno okupljanje i mirni prosvjed' zajamčeno člankom 42. Ustava. Onemogućavanjem ove akcije korištenjem policijskih snaga predstavlja sprečavanje građana u ostvarivanju ovog temeljnog političkog prava.
2. Člankom 16. Ustava rečeno je da 'svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju'. Smatramo da je slanje odreda interventne policije kao reakcija na komunalni prekršaj (kako je kvalificirano postavljanje kontejnera i skulpture konja) potpuno neproporcionalna mjera te da je tim postupkom prekršena i ova odredba Ustava.
3. Ustavom je zaštićeno i pravo na 'slobodu mišljenja i izražavanja misli' (članak 38.), a jednakost građana navedena kao jedna od najviših vrednota ustavnog poretka (članak 3.). Smatramo da je Hrvatska radiotelevizija kao javna televizija dužna poštivati ove odredbe te da je postupkom navedene urednice došlo do nepravičnog postupanja na štetu organizatora prosvjeda, čime je i javnosti uskraćena potpuna i točna informaciju pružanje kojih bi morao biti minimalni standard jedne javne televizije. Ovakav postupak Hrvatske radiotelevizije uz to predstavlja i kršenje Zakona o elektorničkim medijima te Etičkog kodeksa HRT-a.

Ovome dodajemo i činjenicu koja je osobito bitna u svjetlu nastojanja Republike Hrvatske da pristupi punopravnom članstvu Europske unije. Među temeljne dokumente pravne stečevine EU-a ubraja se i 'Povelja Europske unije o temeljnim pravima' (objavljena u službenom glasniku EU-a 14.12.2007.) koja štiti sva navedena prava (članci 11.,12. i 52. Povelje). Ovakvi postupci tijela javne vlasti zasigurno ne pokazuju da su oni spremni prihvatiti i provoditi ovaj dio pravne stečevine, što je jedan od osnovnih kriterija za pristup Europskoj uniji.

U svjetlu svega navedenog, pozivamo sljedeće društvene institucije i tijela nadležna štititi ustavni poredak Republike Hrvatske i zastupati prava njezinih građana da se očituju o navedenim povredama i poduzmu mjere za utvrđivanje odgovornosti osoba i ustanova koje su ih poduzele:
· Predsjednicu Vlade Republike Hrvatske
· Ministarstvo unutarnjih poslova
· Gradsku skupštinu Grada Zagreba
· Pučkog pravobranitelja
· Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije

U Zagrebu, dana 12. veljače 2010.

Volonterski centar Zagreb
GONG, Zagreb
Transparency International Hrvatska, Zagreb
Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb
Zelena Istra, Pula
Pulska grupa, Pula
Građanska inicijativa za Muzil, Pula
Udruga FADE IN, Zagreb
Ženska soba, Zagreb
Delfin, Zagreb
Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Rijeka/Zagreb
Vijeće udruga Centra gradskih udruga "Rojc", Pula
KURZIV - Platforma za pitanja kulture, medija i društva (portal Kulturpunk.hr), Zagreb
Savez udruga Klubtura, Zagreb
Mreža mladih Hrvatske, Zagreb
Nemeza - udruga za razvoj neprofitnih medija, Zagreb
Kuća ljudskih prava, Zagreb: B.a.B.e. "Budi aktivna. Budi emancipiran", Centar za mirovne studije, Dokumenta, Građanski odbor za ljudska prava, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja - Svitanje
Udruga MI, Split
Volonterski centar Osijek
Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Zagreb
Pravo na kvart, Zagreb
ODRAZ, Zagreb
Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek
Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis, Čakovec
Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj "Sunce"
Zeleni Osijek, Osijek
Mreža udruga za zaštitu okoliša "Zeleni forum"

chevron-right