Odgovor na upit izbornog stožera Milana Bandića od 8. siječnja 2010. - zabrana spota

08. siječnja 2010.

Odgovor GONG-a na upit izbornog stožera Milana Bandića u vezi zabrane spota "Stop crvenoj Hrvatskoj!".

Medijima

U Zagrebu, 8. siječnja 2010.
IP- 5/2010

Odgovor na upit izbornog stožera Milana Bandića od 8. siječnja 2010.

Poštovani,

u vezi Vašeg zahtjeva za očitovanjem GONG-a na činjenicu da je Državno izborno povjerenstvo zabranilo emitiranje spota „Stop crvenoj Hrvatskoj!“, odgovor GONG-a je sljedeći:

Smatramo kako je i u ovome slučaju jasno da je postojeće izborno zakonodavstvo manjkavo i da ne regulira precizno određena pitanja u vezi kampanje, pa tako i konkretno, ne regulira što jest, odnosno nije primjeren sadržaj promidžbenih spotova. Stoga se i događaju situacije u kojima nadležne institucije donose arbitrarne odluke.

Ne ulazeći u pitanje je li odluka DIP-a naštetila kojem od kandidata ili ne, smatramo u svakom slučaju korištenje nečijeg glasa ili pojave u izbornoj promidžbi, a bez pristanka te osobe, neprimjerenim; posebice ako se nečije riječi izvlače iz konteksta ili stavljaju u kontekst koji je različit od onoga u kojem su izgovorene. Navodimo da se takvo postupanje dogodilo u slučaju još jednog spota koji je korišten tijekom ove kampanje, no nije zabranjen za razliku od spota „Stop crvenoj Hrvatskoj!“

Međutim, s obzirom da ne postoji zakonska osnova po kojoj bi bilo koje tijelo moglo zabraniti spot pojedinog kandidata na osnovu njegova sadržaja, smatramo da to nije trebalo učiniti ni u ovome slučaju.

Pozivamo stoga institucije da na sve kandidate primjenjuju ista mjerila, a također i kandidate pozivamo da postupaju u skladu s važećim zakonima i propisima, ali i šire prihvaćenim demokratskim standardima, kako bi kampanja bila provedena u primjerenom tonu. Dodatno, pozivamo nadležne institucije da prilikom reforme izbornog zakonodavstva koja je najavljena, uzmu u obzir i rješavanje pitanja u vezi sadržaja izborne promidžbe.

Sandra Pernar
Izvršna direktorica

chevron-right