Vlada odbacila zahtjev GONG-a za dostavu preslika svih točaka dnevnih redova

17. travnja 2009.

Hrvatska Vlada danas je na zatvorenom dijelu sjednice usvojila prijedlog rješenja o odbacivanju zahtjeva GONG-a iz Zagreba za dostavu preslika svih točaka dnevnih redova Vlade RH sa sjednica zatvorenih za javnost tijekom ovog mandata, priopćeno je danas iz Vlade.

ZAGREB, 16. travnja 2009. (Hina) - Hrvatska Vlada danas je na zatvorenom dijelu sjednice usvojila prijedlog rješenja o odbacivanju zahtjeva GONG-a iz Zagreba za dostavu preslika svih točaka dnevnih redova Vlade RH sa sjednica zatvorenih za javnost tijekom ovog mandata, priopćeno je danas iz Vlade.

Vlada RH podsjeća kako je podnositelju zahtjeva upućen dopis od 2. travnja 2009., kojim se temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, traži da svoj zahtjev dopuni i navede preslike kojih točaka traži, budući da je Vlada Republike Hrvatske u ovom mandatu, počevši od 12. siječnja 2008. godine, razmotrila velik broj točaka dnevnog reda.

Ističe da je podnositelj, suprotno traženom, dostavio dopis kojim nije upotpunio svoj zahtjev, već je zatražio da mu se dostave preslike "apsolutno svih točaka apsolutno svih dnevnih redova s apsolutno svih zatvorenih sjednica Vlade".

Odredbom članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama jasno je propisano što je "informacija" u smislu toga Zakona, te se pod navedeno ne može svrstati zahtjev podnositelja za dostavu preslika "apsolutno svih točaka apsolutno svih dnevnih redova s apsolutno svih zatvorenih sjednica Vlade". U suprotnom, tijela javne vlasti bila bi dužna dostavljati sve akte, bez kriterija i specifikacije, odnosno svoje cjelokupne službene evidencije ili arhive, što bi predstavljalo izigravanje smisla i cilja zbog kojeg je ovaj Zakon donesen, navodi se u priopćenju.

Vlada podsjeća kako je člankom 12. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano da će u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana, te ako podnositelj zahtjev ne ispravi na odgovarajući način tijelo javne vlasti odbacit će rješenjem zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

Vlada je usvojila i objedinjeno izvješće o provedbi Nacionalnog programa djelovanja za mlade, za razdoblje od 2006. do 2008. godine.

Usvojen je i prijedlog uredbe o razdoblju za koju se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti te prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti.

Također je usvojen prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu postavljanja podzemnog cjevovoda i izgradnje dijela ceste na dijelu katastarske čestice zemlje 10350 k. o. Omišalj.

Usvojen je i prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o kulturnoj suradnji.

Na prijedlog potpredsjednice Vlade i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te predsjednice Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji s funkcije dosadašnjih članova Upravnog odbora Fonda razriješeni su Đuro Dečak, Petar Lovrić, Tomislav Merčep te Ivan Posilović. Novim članovima imenovani su Đuro Dečak, Petar Lovrić, Svemir Vrsaljko te Lucija Kober.

chevron-right