LOTUS – pionirski projekt istraživanja transparentnosti rada gradova i općina

GONG, u partnerstvu s Udrugom gradova, u 2009. godini provodi projekt „LOTUS – Lokalna, odgovorna i transparentna uprava samouprava“, uz financijsku pomoć Europske unije od 68.652,01 Euro (509.397,91 kn) kroz PHARE program.

GONG, u partnerstvu s Udrugom gradova, u 2009. godini provodiprojekt „LOTUS – Lokalna, odgovorna i transparentna uprava samouprava“, uz financijsku pomoć Europske unije od 68.652,01 Euro (509.397,91 kn) kroz PHARE program.

Za potrebe projekta, tijekom veljače započelo je istraživanje koje obuhvaća sve gradove i općine u Hrvatskoj, odnosno njih 556, s ciljem uvida i analize procedure i dobre prakse u područjima transparentnosti, suradnje s organizacijama civilnog društva te funkcioniranja mjesne samouprave. Ova su tri područja prepoznata kao ključna za daljnji razvoj demokracije i sudjelovanja građana u političkom životu njihovih lokalnih zajednica, a do sada nije provedeno niti jedno sustavno istraživanje kojim bi ona bila obuhvaćena.

U tu svrhu potrebno je prikupiti brojne informacije, a pored pretraživanja Internet stranica, najveći dio informacija prikuplja se putem upitnika poslanog svim gradovima i općinama i uvida u statute gradova/općina i poslovnike vijeća.

Dosadašnji odaziv gradova i općina je sljedeći: ispunjene upitnike nam je vratilo njih 289 (oko 52%), a statute i poslovnike nam je dostavilo njih 181 (oko 33%).

S obzirom da je riječ o vrlo jednostavnom upitniku te s obzirom da bi statuti i poslovnici trebali biti javno dostupni dokumenti i to bez pozivanja na Zakon o pravu na pristup informacijama, nakon mjesec dana prikupljanja ovih dokumenata zanimljivi su sljedeći podaci:

– Što se tiče ispunjavanja upitnika, najveći odaziv zabilježili smo u Istarskoj (70%), Sisačko-moslovačkoj (74%) i Virovitičko-podravskoj županiji (81%), dok je najslabiji odaziv u Splitsko-dalmatinskoj (24%), Zadarskoj (32%) i Ličko-senjskoj (33%), a i Grad Zagreb se nije odazvao.

– Što se tiče dostavljanja Statuta/Poslovnika, najveći broj gradova/općina koje su nam ih dostavile je iz Primorsko-goranske (53%) i Varaždinske županije (61%), a najmanje ih je pristiglo iz Požeško-slavonske (0), Splitsko-dalmatinske (5%), Šibensko-kninske (5%) i Zadarske županije (1), a nije nam ih dostavio ni Grad Zagreb.

Navedeni podaci otvaraju mnoga pitanja, a jedno od najosnovnijih je i poštivanje Zakona o pravu na pristup informacijama i to u slučaju temeljnih akata jedinica lokalne samouprave.

Prvi, sada se čini i vrlo zanimljivi, rezultati prikupljeni istraživanjem bit će javno prezentirani uoči lokalnih izbora 2009., a putem internetske baze podataka kasnije ćemo ih učiniti i javno dostupnima. Svrha baze podataka je omogućiti jednostavan, ali detaljan uvid u funkcioniranje lokalne samouprave koje se tiče istraženih područja, ali i da posluži kao početna točka za buduća istraživanja lokalne samouprave i demokratskih procesa u Republici Hrvatskoj.

Detaljna analiza i interpretacija rezultata dobivenih istraživanjem bit će predstavljena javnosti do kraja godine.

Leave a Comment!