Udruge Ustavnom sudu – HITNO UKINITE ZAKON O IGRALIŠTIMA ZA GOLF!

20. veljače 2009.

Zelena akcija, GONG i Transparency International Hrvatska podnijeli su prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o igralištima za golf Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Tražimo ukidanje Zakona o igralištima za golf jer povrjeđuje članke 3., 5., 14., 16., 48., 49., 50., 52., 82. i 89. Ustava Republike Hrvatske.

Zelena akcija, GONG i Transparency International Hrvatska podnijeli su PRIJEDLOG ZA OCJENU USTAVNOSTI Zakona o igralištima za golf Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Tražimo ukidanje Zakona o igralištima za golf (NN 152/08) jer povrjeđuje članke 3., 5., 14., 16., 48., 49., 50., 52., 82. i 89. Ustava Republike Hrvatske.

RAZLOZI ZA UKIDANJE ZAKONA:

1) POSTUPAK DONOŠENJA ZAKONA JE PROTUUSTVAN
Postupak donošenja Zakona o igralištima za golf suprotan je odredbama Ustava (čl. 82 st.2) koje propisuju kako je za zakone kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode potrebna većina svih zastupnika. Protivno tim odredbama Zakon o igralištima za golf donesen je sa samo 72 glasa iako se njima utječe na pravo vlasništva, jednak pravni položaj poduzetnika na tržištu, jednakost svih pred zakonom, dobra od interesa za RH, a sve su to nesumnjivo prava utvrđena samim Ustavom.

2) INTERES ZA RH TREBA BITI UTVRĐEN NA TEMELJU NAJVIŠIH USTAVNIH VREDNOTA, TE NA OBJEKTIVNIM POKAZATELJIMA, A NE NA JEDNOJ ODREDBI ZAKONA OD STRANE ZAKONODAVCA
Zakon o igralištima za golf propisuje kako je „izgradnja igrališta za golf od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku“, što je dovoljno za provedbu postupka izvlaštenja. Interes Republike Hrvatske za gradnju igrališta za golf treba biti utvrđen na temelju najviših ustavnih vrednota, te na objektivnim pokazateljima, a ne na jednoj odredbi zakona od strane zakonodavca.

3) ZAKON O IGRALIŠTIMA ZA GOLF POVREĐUJE NAČELO PRAVNE SIGURNOSTI TJ. IZVJESNOSTI
U pravnom poretku, utemeljenom na vladavini prava, zakoni moraju biti opći i jednaki za sve, a zakonske posljedice trebaju biti izvjesne za one na koje će se zakon primijeniti.

4) ZAKON JE PROTIVAN USTAVU RH JER NE POŠTUJE PRINCIP JEDNAKOSTI SVIH PRED ZAKONOM
Zakon o igralištima za golf protivan je čl. 14. st. 2. Ustava Republike Hrvatske koji određuje jednakost svih pred zakonom, te čl. 49. st. 2. Ustava koji određuje kako država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu.

5) ZAKON O IGRALIŠTU ZA GOLF JE U SUPROTNOSTI S ODREDBOM USTAVA O NEPOVREDIVOSTI VLASNIŠTVA
Nepovredivost vlasništva je najviša vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, kako je to propisano u članku 3. Ustava. Članak 1. st. 2. Zakona o igralištima za golf te članci 8, 9. i 10. suprotni su Ustavu Republike Hrvatske jer omogućuju oduzimanje vlasništva izvlaštenjem suprotno sadržaju i smislu ustavnih odredbi.

6) NARUŠAVA SE SOCIJALNA PRAVDA
Odredbama o izvlaštenju u Zakonu o igralištima za golf narušava se i socijalna pravda, ustavno načelo propisano u čl. 3. Ustava. Naime za gradnju pojedinog golf igrališta potrebne su velike količine zemljišta (najmanje 85 ha), a nije određeno nikakvo ograničenje u vezi maksimalnog broja novih golf igrališta. S obzirom da golf investitori od privatnih vlasnika mogu izvlastiti čak do 20% površine za buduće pojedino golf igralište time će se izvlastiti velike površine zemljišta privatnih vlasnika.

7) ZAKON ZANEMARUJE I OČUVANJE PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA ŠTO SU TAKOĐER NAJVIŠE USTAVNE VREDNOTE
Zakonom kojim se igrališta za golf proglašavanju od interesa za RH, povređuje se još jedna od najviših vrednota ustavnog poretka, tj. očuvanje prirode i čovjekova okoliša (čl. 3. Ustava). Golf igrališta su naime, objekti velikih površina koji drastično i trajno mijenjaju okoliš, a Zakon o igralištima za golf ne daje nikakva jamstva za sprečavanje zlouporabe te nigdje ne upućuje i na razmatranje i ekološkog aspekta gradnje golf igrališta.

Na kraju, trebamo naglasiti kako je Vlada RH već prekršila Zakon o igralištima za golf jer nije, kako je ovim zakonom propisano, u roku od trideset dana od dana stupanja na Zakona snagu donijela Uredbu kojom se uređuju minimalni standardi, sadržaji i uvjeti za golfsko igralište u skladu sa smjernicama iz članka 3. stavka 1. Zakona, te mjere, kriteriji, nositelji, način utvrđivanja tržišne cijene, pravo građenja, rokovi, postupak, način kontrole i druga važna pitanja koja se odnose na realizaciju projekata izgradnje i gospodarskog korištenja igrališta za golf na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, te pravnih osoba koje su u njezinom vlasništvu ili su od nje osnovane.

Udruge pozivaju građane na učlanjivanje u grupu na facebook-u pod nazivom: Zahtijevamo ukidanje Zakona o igralištima za golf! (http://apps.facebook.com/causes/golfhr), koja trenutno okuplja oko 3100 članova, te na slanje elektroničke pošte sa zahtjevom da se ukine Zakon na sve klubove zastupnika u Hrvatskom saboru, Vladu RH i Ministarstvo turizma, a automatska pošta se može poslati sa: http://zelena-akcija.hr/zakonogolfu. Do sada je poslano oko 600 protestnih pisama.

Za više informacija:

Željka Leljak, dipl. iur.
01/4813 096
095/ 806 5426

Sažetak prijedloga za ocjenu ustavnosti pročitajteovdje.
Priopćenje za medije preuzmiteovdje

chevron-right