VLADA RH DONIJELA NEUSTAVAN ZAKLJUČAK KOJIM LOKALNA PREDSTAVNIČKA TIJELA UPUĆUJE NA KRŠENJE USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

07. siječnja 2009.

GONG je 6. listopada 2005. Ustavnom sudu podnio Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti Zaključka zbog povrede Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Medijima 

Zagreb, 10. listopada 2005.

VLADA RH DONIJELA NEUSTAVAN ZAKLJUČAK KOJIM LOKALNA PREDSTAVNIČKA TIJELA UPUĆUJE NA KRŠENJE USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA - JESU LI DOPUNSKI IZBORI SAZVANI ZA 23. LISTOPADA NEUSTAVNI?

GONG je 6. listopada 2005. Ustavnom sudu podnio Prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti Zaključka zbog povrede Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Na konferenciji za novinare održanoj u ponedjeljak, 10. listopada 2005., u prostorijama GONG-a, Zagreb predstavljen je sadržaj Prijedloga za pokretanje postupka ocjene ustavnosti te problem povrede Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Kronologija povrede Ustavnog zakona:
- u ožujku 2005. donesene izmjene Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u kojem čl. 9. nalaže svim predstavničkim tijelima da prije izbora usklade svoje statute i odrede broj predstavnika nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina; ukoliko ne uspiju uskladiti statute prije izbora, dužna su to učiniti novoizabrana predstavnička tijela 60 dana nakon konstituiranja;
- u svibnju 2005. provedeni su lokalni izbori, bez da su predstavnička tijela stigla uskladiti statute;
- u srpnju 2005. Vlada Republike Hrvatske donosi Zaključak o provedbi izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2005. u pogledu zastupljenosti predstavnika nacionalnih manjina i hrvatskog naroda u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zaključkom se nalaže novoizabranim predstavničkim tijelim da u roku od 60 dana od dana konstituiranja usklade svoje statute sukladno izbornom zakonu, ali na način da su mjerodavni službeni rezultati popisa stanovništva, s obzirom da popisi birača nisu sređeni iz razloga što nije sređena evidencija o prebivalištu.

Navedena točka 2. Zaključka Vlade Republike Hrvatske u izravnoj je suprotnosti s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, koji je po pravnoj snazi jednak Ustavu Republike Hrvatske.

ZAŠTO?
Zato što čl. 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina propisuje na koji način se vrši određivanje potrebnog broja predstavnika nacionalnih manjina ili hrvatskog naroda u predstavničkom tijelu.
U čl. 20. st. 7. navodi: Za određivanje broja pripadnika nacionalne manjine radi provođenja odredbi ovoga članka mjerodavni su službeni rezultati popisa stanovništva. Prije svakih izbora službeni rezultati popisa stanovništva o broju pripadnika nacionalnih manjina u jedinci lokalne samouprave odnosno jedinici područne (regionalne) samouprave usklađuju se s eventualnim promjenama registriranim u posljednjem potvrđenom popisu birača te jedinice.

DAKLE…
Umjesto da predstavnička tijela usklade statute prema odredbama Ustavnog zakona, a to znači prema promjenama u posljednjem potvrđenom popisu birača s lokalnih izbora 2005. godine, ona su dobila Vladinu uputu učiniti to suprotno propisima, tj. uskladiti statute s podacima iz popisa stanovništva iz 2001. godine. (Kao što smo čuli iz tumačenja g. Palarića iz prosinca 2004., popis stanovništva je nepotpun jer je mnogo osoba bilo u kafićima tijekom popisivanja…)

ZAKLJUČUJEMO: 
- Vlada Zaključkom propisuje nešto što je već propisano Ustavnim zakonom i to ne u skladu s Ustavnim i izbornim zakonom.
- Vlada upućuje lokalna predstavnička tijela na nepoštivanje zakona i Ustava.
- Vlada priznaje problem s popisima birača, ali problem rješava kršenjem zakona i Ustava.

PITAMO: 
-  Jesu li izbori raspisani za 23. listopada 2005. ustavni, budući da su sazvani na temelju podataka dobivenih temeljem kršenja odredbi Ustavnog i izbornog zakona? 
- Jesu li dopunski izbori trebali biti sazvani i u nekim drugim jedinicama da su Statuti usklađeni temeljem odredbi Ustavnog zakon?
- Jesu li Statuti jedinica legalni budući da nisu usklađeni na način koji to propisuje Ustavni zakon? 
- Odražava li zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u lokalnim predstavničkim tijelima pravo stanje stvari?

Predsjednica GONG-a:
Suzana Jašić

chevron-right