PETICIJA "NOVINE NARODU!" DANAS UPUĆENA VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

07. siječnja 2009.

Potpisivanje peticije, kojom se apelira na Vladu Republike Hrvatske, vlasnika Narodnih novina d.d., da se Internet sadržaj "Narodnih novina" proširi s cjelovitim sadržajem tiskanog izdanja, završeno je. 1725 privatnih i 99 pravnih osoba ovu je inicijativu podržalo svojim potpisom na elektronsku peticiju koja se nalazila na web stranama GONG-a.

Medijima

Zagreb, 14. svibnja 2004.

PETICIJA "NOVINE NARODU!" DANAS UPUĆENA VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Potpisivanje peticije, kojom se apelira na Vladu Republike Hrvatske, vlasnika Narodnih novina d.d., da se Internet sadržaj "Narodnih novina" proširi s cjelovitim sadržajem tiskanog izdanja, završeno je. 1725 privatnih i 99 pravnih osoba ovu je inicijativu podržalo svojim potpisom na elektronsku peticiju koja se nalazila na web stranicama GONG-a.

Peticija je danas upućena Vladi Republike Hrvatske putem Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku.

Zbog transparentnosti donošenja odluka, pravne sigurnosti građana i prava na pristup informacijama, još jednom apeliramo na Vladu da uvaži interes javnosti: objavljivanje Službenog lista Republike Hrvatske na Internetu u cijelosti.

Vanja Škorić
Pravna savjetnica, GONG

chevron-right