IZMJENE VAŽNIH ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

07. siječnja 2009.

Samo četrdeset dana prije lokalnih izbora 2001. godine Hrvatski sabor donio je novi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i novi Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedina edukacijska kampanja o izbornom procesu i lokalnoj samoupravi bila je provedena od strane GONG-a i to financijskim sredstvima prikupljenima od uglavnom stranih donatora.

Medijima

Zagreb, 1. travnja 2005.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
- GONG UPOZORAVA DA SE IZMJENE VAŽNIH ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI PONOVO DOGAĐAJU NEPOSREDNO UOČ IZBORA
- U PITANJE DOLAZI PROVEDBA EDUKATIVNE KAMPANJE GRAĐANA ZBOG KRATKOĆE ROKOVA I NEDOSTATKA FINANCIJSKIH SREDSTAVA
- GONG UPUTIO ZAMOLBU VLADI DA SUFINANCIRA DIO EDUKATIVNE KAMPANJE

Samo četrdeset dana prije lokalnih izbora 2001. godine Hrvatski sabor donio je novi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i novi Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedina edukacijska kampanja o izbornom procesu i lokalnoj samoupravi bila je provedena od strane GONG-a i to financijskim sredstvima prikupljenima od uglavnom stranih donatora.

Ponovo, nepuna 2 mjeseca prije lokalnih izbora, Sabor je usvojio izmjene i dopune izbornog zakona o lokalnim izborima. No, samo 45 dana prije lokalnih izbora, u saborskoj proceduri nalaze se i Konačni prijedlog zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj te javnost još uvijek ne zna koliko točno općina i gradova postoji u Hrvatskoj, i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim se, između ostalog, ustanovljavaju veliki gradovi i definira njihov djelokrug, propisuje decentralizacija poslova i jačanje lokalne samouprave, u prvom redu velikih gradova, ali i županija, propisuje racionalnije organiziranje obavljanja određenih poslova itd.

Prije lokalnih izbora građani bi trebali znati ne samo kako i u koja tijela biraju svoje predstavnike, već i koje su posljedice izbora, koji je djelokrug rada izabranih tijela, kako funkcinira lokalna samouprava i što to sve znači za život samih građana.

Na žalost, s obzirom na kratkoću rokova, malo je vjerovatno da će birači na birališta izaći informirani i educirani, posebice zbog činjenice da kampanje informiranja birača ne provodi niti jedno državno tijelo.

GONG je, kao i za svake nacionalne izbore, pripremio plan edukativne kampanje i pokušao prikupiti dostatna sredstva, no na žalost, s obzirom na sve manji broj stranih donatora u Republici Hrvatskoj te nedostatak interesa domaćih donatora, provedba naše edukativne kampanje dolazi u pitanje, a posebice dvije vrlo važne aktivnosti – produkcija video spotova
koji bi se emitirali na TV postajama koje odobre besplatna emitiranja, i brošura-vodič kroz izbore i lokalnu samoupravu, a koju smo dijelom planirali distribuirati kroz dnevne novine.

Slijedom navedenoga, danas smo uputili dopis premijeru Sanaderu sa zamolbom da Vlada sufinancira dio naše edukativne kampanje (produkciju spotova te dio troškova tiskanja brošure i umetanja u dnevne novine) u iznosu od 260.000 kuna kako bi, po svemu sudeći jedina, kampanja edukacije birača mogla biti provedena. Nadamo se da će Vlada prepoznati potrebu edukacije javnosti o lokalnim izborima i lokalnoj samoupravi.

Suzana Jašić
Predsjednica GONG-a

chevron-right