EUROPSKI FORUM DOMAĆIH PROMATRAČA IZBORA – JAČANJE DOMAĆEG PROMATRANJA IZBORA U EUROPSKOJ REGIJI

07. siječnja 2009.

Međunarodna konferencija održana je od 25-29. lipnja 2003. g. u Hotelu Dubrovnik, Zagreb, u organizaciji Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE/ODIHR), NEEDS-a (Network of Europeans for Electoral and Democracy Support) i tehničku podršku GONG-a.

Medijima

Zagreb, 29. lipnja 2003.

EUROPSKI FORUM DOMAĆIH PROMATRAČA IZBORA – JAČANJE DOMAĆEG PROMATRANJA IZBORA U EUROPSKOJ REGIJI

Međunarodna konferencija održana je od 25-29. lipnja 2003. g. u Hotelu Dubrovnik, Zagreb, u organizaciji Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE/ODIHR), NEEDS-a (Network of Europeans for Electoral and Democracy Support) i tehničku podršku GONG-a.

Konferenciji je prisustvovalo 30-ak predstavnika organizacija za nestranačko promatranje izbora iz Centralne i Istočne Europe i Srednje Azije, 5 predstavnika sličnih organizacija iz Afrike, Azije, Južne Amerike i SAD te predstavnici međunarodnih organizacija (OSCE/ODHIR, NEEDS, NDI i Europska komisija). Tijekom konferencije razmatrani su načini i mogućnosti za usavršavanje rada te povećanje efikasnosti promatračkih organizacija i grupa u OESS regiji, kao i problemi i zapreke s kojima se one susreću u svom radu.

Konferencija je rezultirala usvajanjem "Deklaracije Europskih domaćih nestranačkih promatrača" kojom se potvrđuje nezamjenjiva uloga domaćeg nestranačkog promatranja izbora kao jamca demokratskih izbornih procesa, podsjećaju države na poštivanje prava promatranja izbora zagarantiranog Kopenhaškim dokumentom te postavljaju opći standardi domaćeg nestranačkog promatranja izbora.

Sudionici konferencije sastavili su i ponudili na potpisivanje tzv. "Zagrebačke principe za zajednički pristup domaćem promatranju izbora" kojima se domaće promatračke organizacije ili grupe iz OESS regije obvezuju na poštivanje principa nepristranosti, transparentnosti i odgovornosti, na poštivanje vladavine prava i demokratskih vrijednosti, na promicanje volonterstva, na objektivno i vjerodostojno izvještavanje s izbora te solidarnost među organizacijama i grupama.

Vanja Škorić
Pravna služba

chevron-right