ZAPOČINJE ŠESTA GODINA ODRŽAVANJA RADIONICA „PRVI PUT BIRAM“ ZA NOVIH 24.000 MATURANATA

06. siječnja 2009.

U drugoj polovici listopada GONG započinje sa šestom godinom provedbe projekta „Prvi put biram“, projekta interaktivnih radionica za maturante hrvatskih srednjih škola koji je krajem prošle godine osvojio drugu nagradu na natječaju Vijeća Europe „Mladi aktivni građani“.

Medijima

U Zagrebu, 10. listopada 2006.

ZAPOČINJE ŠESTA GODINA ODRŽAVANJA RADIONICA „PRVI PUT BIRAM“ ZA NOVIH 24.000 MATURANATA

U drugoj polovici listopada GONG započinje sa šestom godinom provedbe projekta „Prvi put biram“, projekta interaktivnih radionica za maturante hrvatskih srednjih škola koji je krajem prošle godine osvojio drugu nagradu na natječaju Vijeća Europe „Mladi aktivni građani“.

Tijekom prvog polugodišta ove školske godine ponovo ćemo održati 800 interaktivnih radionica u više od 200 srednjih strukovnih škola i gimnazija u kojima će sudjelovati 24.000 maturanata. Cilj radionica je informirati i educirati maturante, buduće birače, o izborima i drugim načinima sudjelovanja građana u političkim procesima te o zagovaranju i ulozi odgovornog i aktivnog građanina u društvu.

U proteklih pet godina više od 105.000 maturanata sudjelovalo je u 3.704 radionice, a od ukupno 365 srednjih škola u Republici Hrvatskoj u projekt se uključilo 277 što čini 75% svih srednjih škola u RH.

Radionice će provoditi 12 timova educiranih trenera-predavača (mladih politologa, pravnika i sociologa ili apsolvenata navedenih fakulteta), u sklopu nastave tijekom predmeta Politika i gospodarstvo ili na satu razrednog odjela. Nakon radionice, GONG će učenicima pokloniti po dvije brošure koje tematski prate radionicu (izbori i javno zagovaranje) i kondom „Prvi put biram“ kao simbol prava na izbor, ali i simbol odgovornosti koju svako pravo na izbor sa sobom nosi (donacija 7.000 komada od tvrtke SSL International, predstavnika za Durex).

Projekt je vrijedan 530.000 kuna, a financijski su ga podržali Međunarodni Centar Olof Palme iz Švedske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te Europska komisija kroz ROP Sisačko- moslavačke županije.

Interes škola i poziv

Sredinom rujna sve su srednje škole u Republici Hrvatskoj obaviještene o nastavku projekta te pozvane da se prijave za sudjelovanje. Škole se svakodnevno prijavljuju te je već 136 škola iskazalo interes za organizaciju 547 radionica. Najveći odaziv škola je iz Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije te Grada Zagreba, a najmanje škola iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko- zagorske, Šibensko-kninske županije i Virovitičko-podravske županije.

Kako je rok za prijavu 13. listopada 2006., pozivamo sve zainteresirane škole da se što prije jave u GONG. 

Robert Maračić
Koordinator projekta „Prvi put biram“

chevron-right