OKRUGLI STOL: „IMPLEMENTACIJA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ – ISKUSTVA I IZAZOVI“

05. siječnja 2009.

U ponedjeljak, 23. travnja 2007. godine, GONG organizira okrugli stol „Implementacija Zakona o pravu na pristup informacijama u Republici Hrvatskoj – Iskustva i izazovi“ koji će se održati u Hrvatskome saboru, dvorana Ivana Mažuranića, s početkom u 9:30 sati.

Medijima

Zagreb, 18. travnja 2007.

OKRUGLI STOL: „IMPLEMENTACIJA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ – ISKUSTVA I IZAZOVI“

U ponedjeljak, 23. travnja 2007. godine, GONG organizira okrugli stol „Implementacija Zakona o pravu na pristup informacijama u Republici Hrvatskoj – Iskustva i izazovi“ koji će se održati u Hrvatskome saboru, dvorana Ivana Mažuranića, s početkom u 9:30 sati.

Predstojnik Središnjeg državog ureda za upravu, g. Antun Palarić, predstavit će Izvješće Središnjeg državnog ureda za upravu o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu, a GONG-ovi stručnjaci istraživanje GONG-a o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu, preporuke za poboljšanje zakonodavnog okvira koji se odnosi na predmetni Zakon i na Zakon o tajnosti podataka, uz prikaz europskog poredbenog prava.

Zadovoljstvo nam je najaviti kako će gđa. Nataša Pirc Musar, Povjerenica za informacije Republike Slovenije, predstaviti slovenski model pristupa informacijama te institut Povjerenika za informacije.
Kao primjer dobre prakse, gđa. Doris Šajn, voditeljica kabineta Ureda gradonačelnika Grada Rijeke, predstavit će provedbu Zakona u Gradu Rijeci.

Na okrugli stol pozvani su saborski zastupnici i predstavnici nadležniih saborskih odbora, članovi Vlade Republike Hrvatske, predstavnici Središnjeg državnog ureda za upravu, Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, suci, mediji te predstavnici međunarodnih i domaćih institucija koji se bave ovom problematikom.

Predviđeno trajanje okruglog stola je do 13:30 sati.

Budući da je Prijedlog zakon o tajnosti podataka nedavno usvojen u prvome čitanju, ova je tema vrlo aktualna, a javna rasprava prije drugog čitanja više nego potrebna.

Nadamo se Vašem dolasku.

S poštovanjem,
Suzana Jašić,
Predjsednica GONG-a

chevron-right