PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA I OPERATIVNOG PLANA

22. kolovoza 2008.

GONG kontinuirano prati provedbu dijelova Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva i mjera iz operativnog plana. Dodatno, predstavnici GONG-a povremenu sudjeluju u radnim skupinama za provođenje mjera iz Oprerativnog plana.

GONG kontinuirano prati provedbu dijelova Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva i mjera iz operativnog plana. Dodatno, predstavnici GONG-a povremenu sudjeluju u radnim skupinama za provođenje mjera iz Oprerativnog plana.

U svibnju 2008. godine predstavljeno je po prvi puta izrađeno Izvješće o provedbi mjera Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2007. do 2011. godine za razdoblje od 1. veljače 2007. do 1. veljače 2008. godine, koje je izradio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske: Izvješće (478 KB)

U razdoblju od 1. veljače 2007. do 1. veljače 2008., Operativnim planom predviđena je provedba 53 mjere, unutar jedanaest poglavlja i cjelina unutar pojedinih poglavlja. Prema izvještaju, započela je, a u nekim slučajevima i potpuno završila provedba 34 mjere, što ukazuje da je provedba obuhvatila 64% svih mjera predviđenih za 2007. i siječanj 2008.

chevron-right