ORGANIZACIJE ZA OPĆE DOBRO

22. kolovoza 2008.

Predstavnica GONG-a sudjelovala je tijekom 2007. i 2008. godine u radu radne skupine Savjeta za razvoj civilnog društva koja je pripremala Prijedlog rješenja temeljnih pitanja uređenja statusa organizacija koje u Republici Hrvatskoj djeluju za opće dobro.

Predstavnica GONG-a sudjelovala je tijekom 2007., 2008. i 2009. godine u radu radne skupine Savjeta za razvoj civilnog društva koja je pripremala Prijedlog rješenja temeljnih pitanja uređenja statusa organizacija koje u Republici Hrvatskoj djeluju za opće dobro, a zatim i u radnoj skupini Ureda za udruge Vlade RH koja je izrađivala prijedlog Zakona o organizacijama za opće dobro.

Sukladno Operativnom planu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, radna skupina o statusu organizacija od općeg dobra izradila je Prijedlog rješenja. Svrha ovog dokumenta je definirati kriterije za stjecanje statusa organizacije koja djeluje za opće dobro, a u skladu s činjenicom da je civilno društvo u Hrvatskoj dosegnulo stupanj razvoja na kojem je potrebno učiniti razlikovanje između organizacija civilnog društva koje se osnivaju s ciljem obavljanja djelatnosti za opće dobro i organizacija koje se osnivaju s ciljem zadovoljavanja potreba svojih članova.

Obzirom na širinu i brojnost područja koje će obuhvaćati, kao i na svrsishodnost i trajnost same primjene ovog dokumenta, Ured za udruge organizirao je tijekom 2008. godine javnu raspravu. Dokumente možete pogledati ovdje (143 KB).

chevron-right