Konferencije o suradnji između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva

27. lipnja 2008.

Tijekom lipnja 2008. Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji (MRRAK) u Rijeci je organizirala dva sastanka - konferencije o suradnji između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva.

Tijekom lipnja 2008., Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji (MRRAK) u Rijeci je organizirala dva sastanka - konferencije o suradnji između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva.

Na konferenciji održanoj 9. lipnja 2008. naglasak je stavljen na pitanja i probleme formalnih i neformalnih oblika suradnje između dva sektora. Zanimljivu i dinamičnu raspravu usmjeravali su uvodničari i uvodničarke, predstavnici/ce organizacijja civilnog društva. Marin Lukanović iz riječkog Filmaktiva govorio je o unutarsektorskoj suradnji kao pretpostavci za snažniju suradnju organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dušica Radojčić, predsjednica Zelene Istre iz Pule, predstavila je dobru i lošu praksu sudjelovanja javnosti na primjeru postupka procjene utjecaja na okoliš, kao i priručnik koji je ta udruga izradila na ovu temu. O procesu izgradnje partnerskih odnosa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva na primjeru svoje organizacije govorila je Ilinka Serdarević, predsjdnica Terra-e, dok je o novim izazovima za organizacije civilnog društva u razvijenim suradničkim odnosima s institucijama na nacionalnoj i lokalnoj/regionalnoj razini govorio Dragan Zelić iz GONG-a. Konačno, Zvijezdana Schulz Vugrin iz riječke udruge SMART prikazala je koje sve prilike i mogućnosti stoje na raspolaganju za daljenje razvijanje suradnje između dva sektora.

19. lipnja održana je druga konferencija o međusektorskoj suradnji na temu (su)financiranja aktivnosti, projekata i programa organizacija civilnog društva od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kroz izrazito sadržajna izlaganja nazočni predstavnici organizacija civilnog društva dobili su čitav niz informacija o Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga i primjeni istog o čemu je govorila Vanja Škorić iz udruge GONG iz Zagreba, o dobroj praksi financiranja projekata u kulturi u Gradu Rijeci koju je predstavila Slobodanka Bundalo Mišković, djelatnica Odjela za kulturu Grada Rijeke, te o CroNGO programu i naučenim lekcijama iz tog programa, odnosno primjeni istih u praksi, o čemu je govorila Zvijezdana Schulz Vugrin iz SMART-a.

Uspjehu obje konferencije uvelike su pridonijeli nazočni predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva iz regije koji su svojim pitanjima, prijedlozima i primjerima iz vlastitog iskustva obogatili raspravu. Zaključci i preporuke s ove dvije konferencije, kao i s konferencije održane krajem prosinca prošle godine na temu sudjelovanja građana i organizacija civilnog društva u procesima savjetovanja u donošenju odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, poslužit će Mreži za razvoj regionalnih kapaciteta, kao i svim drugim zainteresiranim organizacijama civilnog društva, u procesu osnaživanja suradnje između dva sektora.

chevron-right