Okrugli stol: Financiranje izbornih kampanja i sukob interesa

Glavna državna revizorica Šima Krasić rekla je da je relativno zadovoljna rezultatima revizije poslovanja 15 parlamentarnih političkih stranaka i devet nezavisnih zastupnika u prošloj godini. Krasić je to izjavila na okruglom stolu “Financiranje izbornih kampanja i sukob interesa”, održanom u Hrvatskom saboru u organizaciji GONG-a.

FINANCIRANJE IZBORNIH KAMPANJA I SUKOB INTERESA – Iskustva i izazovi

Okrugli stol organiziran je u sklopu međunarodnog projekta ,“lzborni zakoni i sukob interesa – iskustva i praksa u regiji“ koji provodi GONG u suradnji s partnerima, Centrom za slobodne izbore i demokraciju (CeSlD) i Udruženjem izbornih zvaničnika Bosne i Hercegovine (UIZBIH).

Okrugli stol održao se u utorak, 1. srpnja 2008. godine, u vremenu od 10.00 do 14.00 sati, u zgradi Hrvatskoga sabora, u dvorani Ivana Mažuranića, Trg Sv. Marka 6, u Zagrebu, a otvorio ga je predsjednik Hrvatskoga sabora, Luka Bebić. Uvodna izlaganja održali su prof.dr.sc. Josip Kregar (Pravni fakultet), Šima Krasić (Državni ured za reviziju) te Zorislav Antun Petrović (Transparency International Hrvatska).

Cilj okruglog stola je provesti analizu financijskog izvještavanja političkih stranaka te raspraviti potrebne izmjene propisa o sprječavanju sukoba interesa kao temeljne poluge u borbi protiv političke korupcije.


ZAGREB, 1. srpnja 2008. (Hina) – Glavna državna revizorica Šima Krasić rekla je danas da je relativno zadovoljna rezultatima revizije poslovanja 15 parlamentarnih političkih stranaka i devet nezavisnih zastupnika u prošloj godini. Krasić je to izjavila na okruglom stolu “Financiranje izbornih kampanja i sukob interesa”, održanom u Hrvatskom saboru u organizaciji GONG-a.

Glavna državna revizorica rekla je da detaljnije podatke o poslovanju stranaka i nezavisnih zastupnika ne može dati na uvid javnosti prije nego o tome raspravi Sabor. Napomenula je da se najviše prigovora od državne revizije političkim strankama odnosilo na konsolidaciju financijskih izvještaja, podatke o donacijama, članarinama i slično.
Krasić nije željela reći je li neka od političkih stranaka ili nezavisnih zastupnika dobila negativnu ocjenu, već je kazala da je većina njih dobila uvjetna mišljenja.

Ministar financija Ivan Šuker rekao je da nakon donošenja Zakona o financiranju političkih stranaka u Hrvatskoj više nisu tabu tema mnoge stvari koje su to do tada bile. “Da je prije dvije godine inspektor Porezne uprave došao u bilo koju političku stranku, oni iz oporbe bi odmah rekli da je to politički udar i pritisak”, kazao je. Istaknuo je da sada Porezna uprava može kontrolirati političke stranke kao i sve druge pravne i fizičke osobe koje se u Hrvatskoj bave bilo kakvom djelatnošću.

Ističući da se novac i politička vlast ne smiju miješati, profesor zagrebačkog Pravnog fakulteta Josip Kregar rekao je da je Hrvatska jedna od osam posto zemalja u svijetu u kojoj nadzor financiranja političkih stranaka provode Državna revizija i Ministarstvo financija, a što nije dobro. Ocijenio je da su u Hrvatskoj previsoki limiti donacija, jer fizička osoba može donirati do 90.000 kuna, a pravna do milijun kuna.

Na okruglom stolu su sudjelovali i predstavnici državnih institucija i nevladinih organizacija iz Srbije i BiH, koji su iznijeli iskustvo u provedbi propisa u financiranju kampanja u svojim zemljama.