IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2007. GODINU JE PONOVO NEPOTPUNO I NETOČNO

27. ožujka 2008.

I ove godine GONG upućuje kritiku na sadržaj Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu koje je usvojeno od strane Vlade RH te upućeno u saborsku proceduru.Medijima

27. ožujka 2008.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu je ponovo nepotpuno i netočno

I ove godine GONG upućuje kritiku na sadržaj Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2007. godinu koje je usvojeno od strane Vlade RH te upućeno u saborsku proceduru.

Naime, Izvješće se sastavlja na način da Središnji državni ured za upravu, u okviru svojih ovlasti, krajem godine šalje upitnik tijelima javne vlasti kojim od njih traži podatke o provedbi Zakona. I iz ovogodišnjeg Izvješća razvidno je kako velik broj tih tijela podatke nije dostavio, a mnogi koji to jesu, dostavili su nepotpune podatke. Navedeno znači da tijela javne vlasti ne poštuju Zakon o pravu na pristup informacijama. Smatramo da je Središnji državni ured trebao objaviti popis tijela koja nisu dostavila Zakonom propisano izvješće, kao i popis onih tijela za koja je razvidno da nisu dostavila potpune informacije.

Izvješće bi trebalo dati odgovore o tome u kojoj su mjeri tijela javne vlasti educirana o provedbi Zakona, kako ga primjenjuju, u kojoj se mjeri građani služe pravom na pristup informacijama te na koji način unaprijediti primjenu Zakona. Nažalost, ovo Izvješće ne daje te informacije.

Ponovo napominjemo da je GONG u više navrata ukazivao na nedostatke u sadržaju Zakona te njegovoj primjeni, što se najviše očituje u segmentu ograničenja pristupa informacijama zbog tajnosti podataka ili zaštite osobnih podataka. Najčešće se ova dva instituta zloupotrebljavaju kako bi se od javnosti sakrili podaci o javnim nabavama, natječajima i sl., dok istovremeno ne postoji tijelo, ni mehanizmi kojima bi se propitkivala osnovanost tih odluka.

Na kraju, podsjećamo na obećanje potpredsjednice Vlade RH, gđa. Jadranke Kosor tijekom prošlogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana prava na pristup informacijama da će početkom 2008. započeti rad na Izmjenama i dopunama Zakona u cilju njegovog poboljšanja.

Uvođenje testa javnog interesa i testa razmjernosti, osnivanje institucije povjerenika za informacije, proširenje kruga ovlaštenika na ona tijela koja koriste proračunska sredstva i nad kojima država obavlja nadzor unaprijedili bi Zakon, a pravo na pristup informacijama bilo bi zajamčeno u mnogo većoj mjeri. Nadamo se da će se navedeno obećanje uskoro i realizirati.

Ujedno, zahtijevamo izdizanje prava na pristup informacijama na razinu Ustavnog prava, s obzirom da se radi o jednom od temeljnih instituta javnosti i načinu na koji javnost kontrolira rad institucija i osoba kojima su povjerene zadaće upravljanja zajedničkim dobrima.

chevron-right