Prijedlog za imenovanje vanjske članice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

06. veljače 2008.

Kako je u tjeku postupak kandidiranja te izbora i imenovanja vanjskih članova/ca radnih tijela Hrvatskoga sabora, a što se prvenstveno odnosi na odbore, Koalicija udruga koje se bave pružanjem pravne pomoći dostavlja prijedlog imenovanja gđe. Vesne Kesić za vanjsku članicu Odbora za ljudska prava te prava nacionalnih manjina. HRVATSKI SABOR
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
n/r članovima/cama Odbora

Poštovani/e članovi/ce Odbora,

Nastavno na informaciju kako je u tijeku postupak kandidiranja te izbora i imenovanja vanjskih članova/ca radnih tijela Hrvatskoga sabora, a što se prvenstveno odnosi na odbore, Koalicija udruga koje se bave pružanjem pravne pomoći dostavlja prijedlog kako slijedi u nastavku dopisa.

Ovim putem predlažemo gđu. Vesnu Kesić kao našu kandidatkinju za vanjsku članicu Odbora za ljudska prava te prava nacionalnih manjina.

Naime, gđa. Kesić u prošlome je sazivu Hrvatskoga sabora izabrana za vanjsku članicu predmetnoga Odbora na zadovoljstvo velikog broja organizacija civilnog društva, posebice zbog njezine otvorenosti, kooperativnosti te kontinuiranog povezivanja organizacija civilnog društva s predmetnim Odborom. Smatramo kako je poslove iz predmetne domene obavljala uspješno i odgovorno te kako je upoznata s procedurama, zbog čega predlažemo njezino ponovno imenovanje.

Također, koristimo ovu priliku da upozorimo na činjenicu kako odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora nisu precizne niti propisuju transparentne procedure kada se radi o izboru vanjskih članova/ica saborskih odbora.

Naime, nejasno je zbog čega određeni odbori imaju vanjske članove, dok drugi nemaju, a jednako je tako u potpunosti netransparentna procedura njihova predlaganja, izbora i imenovanja.

Slijedom navedenog, nužno je izmijeniti i dopuniti predmetni Poslovnik, na način da se propišu jasni kriteriji i potrebe za imenovanjem vanjskih članova te ujedno transparentan proces i kriteriji izbora i imenovanja istih članova, uz objavljivanje javnog poziva za predlaganje kandidata te propisivanja procesa odabira, a sve u svrhu postizanja transparentnosti te izbjegavanja spekulacija o načinu imenovanja istih.

Opreza radi, napominjemo kako su Srpski demokratski forum te Hrvatski helsinški odbor organizacije članice Koalicije koje će, sukladno njihovoj dosadašnjoj praksi, predložiti vlastite kandidate.

Ispred Koalicije,
Ariana Vela,
GONG – Koordinatorica koalicije

chevron-right