GONG objavio izvještaj o praćenju političkih poruka drugog tjedna predizborne kampanje

20. studenoga 2007.

U suradnji sa studentima 4. godine Fakulteta političkih znanosti na kolegiju „Politički marketing“, GONG provodi pilot projekt praćenja političkih poruka u predizbornoj kampanji (tzv. Ad Watch), odnosno analizu informativnosti političkih poruka parlamentarnih stranaka na nacionalnoj razini tijekom predizborne kampanje.

Medijima

20. studenoga 2007.

U suradnji sa studentima 4. godine Fakulteta političkih znanosti na kolegiju „Politički marketing“, GONG provodi pilot projekt praćenja političkih poruka u predizbornoj kampanji (tzv. Ad Watch), odnosno analizu informativnosti političkih poruka parlamentarnih stranaka na nacionalnoj razini tijekom predizborne kampanje.

Izvještaj o prvome i drugome tjednu predizborne kampanje objavljen je na www.gong.hr

Da bi građani mogli donijeti argumentiranu odluku o tome za koga će glasovati na izborima, potrebne su im informacije o tome što svaka od stranaka nudi te poručuje građanima tijekom predizborne kampanje. Ovim pilot projektom cilj nam je utvrditi kakav se tip poruka šalje građanima u aktualnoj kampanji te u kojoj su mjeri te poruke uistinu i informativne. U tu svrhu, tijekom trajanja predizborne kampanje, analiziramo informativnost političkih poruka parlamentarnih stranaka na nacionalnoj razini.
Svaka od sedam grupa studenata koji sudjeluju u projektu, prati političke poruke sedam parlamentarnih stranaka na nacionalnoj razini kroz medije ili oblike koji su najpristupačniji za konzumaciju prosječnom biraču: plaćeno oglašavanje na tri nacionalne TV postaje, članke u četirima dnevnim novinama (Jutarnji list, Večernji list, Slobodna Dalmacija, Novi list) i promo-materijale stranaka (plakati, oglasi, TV spotovi). Za svaku od kategorija izrađene su matrice s pitanjima i sve grupe studenata odgovaraju na jednaka pitanja.

chevron-right