ZAMOLBA ZA SUFINANCIRANJEM EDUKATIVNE KAMPANJE BIRAČA POVODOM PREDSTOJEĆIH PARLAMENTARNIH IZBORA

16. listopada 2007.

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, poštovani/e članovi i članice Vlade, obraćamo Vam se sa zamolbom za sufinanciranje naše edukativne kampanje birača na predstojećim parlamentarnim izborima.

Vlada Republike Hrvatske,
n/r Ivo Sanader, predsjednik
Trg Sv. Marka 2
Zagreb

Zagreb, 2. travnja 2007. 

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,
poštovani/e članovi i članice Vlade,

obraćamo Vam se sa zamolbom za sufinanciranje naše edukativne kampanje birača na predstojećim parlamentarnim izborima.
Iako je do parlamentarnih izbora preostalo još više od pola godine, GONG je već osmislio i isplanirao kampanju edukacije građana i nadziranja izbornog procesa te smo u tijeku prikupljanja potrebnih financijskih sredstava.

Tijekom posljednjih deset godina financijska sredstva za provedbu kampanja pronalazili smo većinom kod inozemnih te, na žalost u manjoj mjeri, kod postojećih domaćih donatora. Kao rezultat napretka u stupnju demokratizacije, čemu su pridonijele i naše aktivnosti, te u vezi s time i očekivanja međunarodne zajednice da će državne institucije i nevladine organizacije u narednom razdoblju sve više surađivati, Hrvatsku je napustio veliki broj inozemnih donatora.

U takvoj situaciji nismo u mogućnosti prikupiti dostatna financijska sredstva te se obraćamo Vladi Republike Hrvatske za dodjelu sredstva za pokrivanje dijela troškova, konkretnije za tiskanje i distribuciju edukativne brošure.

Brošuru bismo tiskali u 600.000 primjeraka, od čega bismo 550.000 distribuirali kroz dnevne novine, a ostatak putem svojih regionalnih ureda i volontera. Troškovi tiskanja ove količine brošura iznose oko 250.000 kuna, a za troškove umetanja, koji otprilike iznose jednako toliko, namjeravamo dnevne novine tražiti popust. Na ovaj način zajednički bismo osigurali da 550.000 domaćinstava u Hrvatskoj dobije brošuru sa svim potrebnim informacijama o izbornom procesu, a Vlada Republike Hrvatske doprinijela bi podizanju političke kulture i informiranosti građana. Napominjemo da bi GONG ovu aktivnost obavio bez naknade.

Provođenje edukativne kampanje birača više je nego aktualno i potrebno iz nekoliko važnih razloga:
- U veljači ove godine Sabor je donio novi Zakon o popisima birača.
- Krajem prošle godine donesen je Zakon o financiranju političkih stranaka, kandidata i izbornih kampanja.
- Prije dva tjedna konstituirano je stalno Državno izborno povjerenstvo koje još nije započelo s radom. S obzirom na količinu posla koji DIP mora obaviti u pripremi i realizaciji predstojećih izbora, vjerujemo da neće imati vremena baviti se sustavnom edukacijom birača, iako se nadamo da će ovu aktivnost DIP obavljati prilikom svakih narednih izbora.
- Svake godine na tisuće mladih stječe biračko pravo i po prvi puta izlazi na izbore, o čemu ih informiramo kroz radionice „Prvi put biram“ koje provodimo u srednjim školama, ali i putem ovakvih kampanja.

Kao što znate, GONG pred svake izbore provodi edukativne kampanje usmjerene na podizanje informiranosti građana o izbornom procesu i tijelima vlasti, a one uključuju emitiranje audio i video spotova, izradu i distribuciju edukativnih brošura, uređivanje web stranice www.izbori-hr.info na kojoj je dostupan veliki broj informacija u pojednostavljenoj formi (vodiči kroz popise birača, kroz izborni proces i sl.) i pružanje odgovora i pojašnjenja tisućama građana i kandidata koji nam se obraćaju putem telefona, e-mailova ili osobnim dolascima u urede.

Nadamo se da će Vlada Republike Hrvatske prepoznati važnost edukacije birača i financijski pomoći našu kampanju financiranjem tiskanja i distribucije brošura, dok se za ostale troškove opisane kampanje obavezujemo naći sredstva kod drugih donatora, o čemu ćemo, kao i svaki put, obavijestiti javnost i sve svoje izvore i iznose financiranja transparentno objaviti. Dopisu prilažemo primjerke brošura kakve smo tiskali i distribuirali tijekom proteklih izbora.

Također, nadamo se da su ovo zadnji izbori na kojima će GONG u znatnijoj mjeri educirati, informirati i nadzirati te da će u budućnosti više mjesta zauzeti suradnja GONG-a s nadležnim državnim institucijama koje će nastaviti unaprjeđivati izborni proces i političku kulturu građana naše zemlje.

Nadamo se pismenom odgovoru te upućujemo srdačne pozdrave,

Suzana Jašić
Predsjednica GONG-a

chevron-right