IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2006. GODINU NE ODGOVARA STANJU NA TERENU

16. listopada 2007.

GONG upućuje kritiku na Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu koje je upravo raspravljeno u Saboru, zbog činjenice kako navedeni podaci nisu točni te ne odražavaju pravo stanje na terenu.

Medijima

Zagreb, 30. ožujka 2007. 

GONG upućuje kritiku na Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu koje je upravo raspravljeno u Saboru, zbog činjenice kako navedeni podaci nisu točni te ne odražavaju pravo stanje na terenu.

Sukladno istraživanju o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama koje je proveo GONG, došli smo do saznanja kako su neka od najviših državnih tijela dostavila Središnjem uredu za upravu netočne podatke o broju zaprimljenih te odgovorenih zahtjeva za pristup informacijama. Navedeno se posebice odnose na Vladu RH, Hrvatski sabor, Ured Predsjednika RH te Pučkog pravobranitelja.

Također, napominjemo kako dio tijela javne vlasti uopće nije dostavio podatke o provedbi ZPPI-a Središnjem državnom uredu za upravu te kako je velik broj podataka prikazan samo zbirno (npr. općine, gradovi, županije), zbog čega nije moguće utvrditi jesu li ti podaci točni ili ne.

Konkretno, svako tijelo Središnjem državnom uredu za upravu može dostaviti podatke koji pokazuju da ne krši ZPPI, bez mogućnosti da SDUU i građani provjere točnost istih tvrdnji te eventualno sankcioniraju ona tijela za koja se utvrdi da dostavljaju lažne podatke.

Zbog svega navedenog, izražavamo zabrinutost zbog činjenice kako podaci u ovom Izvješću nisu potpuni te zbog toga što pojedina tijela javne vlasti prikrivaju činjenicu da ne funkcioniraju prema principu transparentnosti i javnosti koji predstavljaju osnovna načela djelovanja demokratskih država.

GONG će 23. travnja 2007. na okruglom stolu o Zakonu o pravu na pristup informacijama objaviti podatke o posljednjem istraživanju o provedbi Zakona s preporukama za poboljšanje zakonodavnog okvira te primjerima dobre prakse drugih država, o čemu će mediji biti obaviješteni.

U slučaju pitanja, molimo kontaktirajte koordinatoricu GONG-ovog istraživanja implementacije Zakona o pravu na pristup informacijama je Arianu Vela (091 4825 454).

Suzana Jašić
Predsjednica GONG-a

chevron-right