PROVEDBA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

13. listopada 2007.

Hrvatska je usvojila Zakon o pravu na pristup informacijama krajem 2003. godine kao rezultat pritisaka kampanje i koalicije nevladinih organizacija pod nazivom „Građani imaju pravo znati“. Međutim, primjena Zakona u Hrvatskoj je ostala upitna zbog nedovoljnog iskustva, nedostatka edukacije i kapaciteta javne uprave zadužene za provedbu Zakona.

Hrvatska je usvojila Zakon o pravu na pristup informacijama krajem 2003. godine kao rezultat pritisaka kampanje i koalicije nevladinih organizacija pod nazivom „Građani imaju pravo znati“. Međutim, primjena Zakona u Hrvatskoj je ostala upitna zbog nedovoljnog iskustva, nedostatka edukacije i kapaciteta javne uprave zadužene za provedbu Zakona.

GONG je vrlo brzo prepoznao slabosti i nedostatke samog Zakona i primjene, kao i njegov veliki značaj za građane, javnost, vladavinu prava, te se odlučio na dugoročan pristup praćenja provedbe Zakona i to kroz nekoliko metoda:
- istraživanje provedbe Zakona
- zagovaranje za poboljšanje pravnog okvira i provedbe Zakona
- javne kampanje
- davanje savjeta i suradnja.

Istraživanje provedbe Zakona

Tijekom 2005 – 2007. godine GONG je proveo dva ciklusa istraživanja provedbe Zakona od strane tijela javne vlasti. Oba ciklusa pokazala su da gotovo 50% kontaktiranih tijela nije na zadovoljavajući način postupilo povodom zahtjeva za dostavljanje informacije koji su slali obični građani. Sumarne rezultate istraživanaj možete pogledati ovdje: Istrazivanje 2006. (117 KB) i Istrazivanje 2007. (15 KB)

Rezultati istraživanja ukazali su na nekoliko problema u provedbi Zakona, kao što su:
- neka tijela javne vlasti nisu poštivala obavezu imenovanja službenika za informiranje i uspostave kataloga informacija
- zlouporaba odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o tajnosti podataka u svrhu odbijanja informacija
- javna tijela šalju iskrivljene podatke o primjeni Zakona Središnjem državnom uredu za upravu koje skupnja podatke za godišnji izvještaj o provedbi Zakona
- neka tijela naplaćuju takse građanima po zahtjevu, iako Zakon ne predviđa takvu mogućnosti ili obvezu
- lista tijela javne vlasti koji su obavezni davati informacije nije potpuna, kao ni kriteriji za proglašenje nekog tijela javnom vlasti (dapače, neka tijela na listi u trenutku objave liste nisu bila još ni osnovana od strane Vlade).

Zagovaranje za poboljšanje pravnog okvira i provedbe Zakona

Oba ciklusa istraživanja poslužila su kao podloga za dublju analizu Zakona i provedbe te ostalih propisa i predstavljaju osnovu GONG-ovih zagovaračkih inicijativa. GONG traži:
- uvođenje testa javnog interesa
- uvođenje institucije neovisnog povjerenika za informacije
- pojašnjavanje definicije tijela javne vlasti i kriterija za njihov status
- postupno otklanjanje potrebe za objavom deklaratorne liste tijela javnih vlasti.

Zagovaračke inicijative uključuju sastanke s predstavnicima institucija (Središnji državni ured za upravu, Ured za nacionalnu sigurnost, Agencija za zaštitu osobnih podataka, vladini dužnosnici, saborski zastupnici..), obavijesti za medije, organiziranje javnih događanja i rasrpava, analiza poredbenog prava, pisanje podnesaka Ustavnom sudu i ostalim tijelima, stvaranje mreža i koalicija.

Javne kampanje

GONG je proveo dvije javne kampanje obilježavajući svjetski Dan prava na pristup informacijama (29. rujan) i to tijekom 2006. i 2007. godine, pod nazivom „Građani imaju pravo znati“, kako bi potaknuo javnu svijest o provedbi Zakona. Cilj kampanja bio je educirati građane o njihovom pravu na pristup informacijama i pravu na sudjelovanje u procesima odlučivanja.

U suradnji sa stručnjacima GONG je proizveo video i audio spotove koji su emitirani besplatno na više od 10 TV i više od 30 radio stanica diljem Hrvatske. GONG je upotpunio svoju Internet stranicu s posebnim dijelom posvećenim pravu na pristup informacijama dodajući obrasce, formulare, objašnjenja postupka i upute za ostvarivanje prava. GONG je proizveo edukacijsku brošuru za građane o njihovom pravu na informaciju. Oko 10 000 komada brošure podijeljeno je građanima, nevladinim organizacijama i institucijama putem volontera i regionalnih ureda.

Savjeti, konzultacije i suradnja

GONG je dao nebrojeno savjeta građanima vezano za postupak dobivanja informacija. Većina slučajeva odnosila se na pristup dokumentima u vlasništvu lokalnih institucija, urbanističkih planova, građevnih dozvola, dokumenata u posjedu Vlade i sl. Dodatno, GONG je konzultirao i mnoge institucije i javna tijela na njihov zahtjev ili kao rezultat istraživanja kada bi uvidjeli da je tijelima potreban savjet vezano za provedbu Zakona (uglavnom na lokalnoj razini).

Suradnja s međunarodnim institucijama

S obzirom na gostovanje Irskog povjerenika i Slovenske povjerenice za pristup informacijama na okruglim stolovima u organizaciji GONG-a, GONG je ostvario suradnju s te dvije institucije. Dodatno, GONG surađuje s Europskom komisijom i OESS-om na tom pitanju.

Tijekom 2007. GONG je postao član FOIA Mreže, međunarodne mreže organizacija, državnih institucija i nevladinih organizacija koje provode Zakon o pravu na pristup informacijama u svijetu. Cilj Mreže je promovirati slobodan pristup informacijama, razmjenjivati znanja i iskustva te događanja i zagovarati poboljšanja zakonodavstva.

----------------------------------------------

Istraživanje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (193 KB)


Popis tijela javne vlasti


Ostvarivanje prava na pristup informacijama

„Izgubljen-nađen“ - Vodič za ostvarivanje prava i interesa građana pred javnim institucijama

chevron-right