Arhiva inicijativa

13. listopada 2007.

Ovdje možete pronaći više informacija o inicijativama GONG-a koje su završene:

Prijedlog Zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć

U srpnju 2007. Vlada RH je usvojila te u saborsku proceduru uputila Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć koji ne poštuje Ustavno načelo jednakog pristupa sudovima, onemogućuje građane lošeg imovnog stanja u primanju pravne pomoći te uspostavlja monopol odvjetnika, na način da u potpunosti ograničava udruge te proizvodi efekt kaznene odgovornosti za iste. Zbog navedenog je GONG kontaktirao brojne udruge civilnog društva koje pružaju pravnu pomoć građanima RH te je uspostavljena koalicija više od 20 udruga te brojnih mreža, što ukupno čini preko 50 najistaknutijih udruga u RH. Između ostaloga, u koaliciju su se uključili HHO, B.a.B.e, Centar za mirovne studije, SDF i dr. 

 

GONG je prvo samostalno, a po uspostavi koalicije i u ime koalicije zatražio povlačenje Prijedloga zakona iz procedure, formiranje nove radne skupine u kojoj će sudjelovati i udruge te provedba istraživanja o tome koje se udruge bave pružanjem pravne pomoći i u kojim pravnim granama. Koalicija je dobila podršku Pučkog pravobranitelja, saborskih Odbora za ljudska prava i Odbora za ravnopravnost spolova, profesora s Pravnog fakulteta u Zagrebu, medija, građana i sl. 

 

Uspješno je održana tematska sjednica Odbora za ljudska prava i Odbora za ravnopravnost spolova povodom Prijedloga zakona upućenog u saborsku proceduru te odaslana brojna javna upozorenja na probleme koje će građanima lošeg imovnog stanja uzrokovati taj prijedlog. Nakon pritiska koalicije Prijedlog zakona povučen je iz procedure te je Vlada formirala novu radnu skupinu s predstavnicima koalicije koji su uspjeli djelomično poboljšati zakonski prijedlog. Zakon o ostvarivanju prava na pravnu pomoć usvojen je u proljeće 2008. godine.


Strategija za razvoj civilnog društva i operativni plan

Zbog iznimno velike potrebe za razvojem civilnog sektora bilo je nužno napraviti Strategiju za razvoj istoga, stoga je Vlada RH 12. siječnja 2006. godine oformila radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga nacionalne strategije za razvoj civilnog društva. U radnoj su skupini sudjelovali i predstavnici GONG-a te je, nakon dovršetka izrade Nacrta, isti upućen na mnogobrojne javne rasprave koje su se održale u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.
Prijedlog nacionalne strategije za razvoj civilnog društva usvojen je od strane Vlade RH 12. srpnja 2006. godine, dok je Operativni plan nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje od 2007. do 2011. godine usvojen 1. veljače 2007.
Više informacija možete pronaći na http://strategija.civilnodrustvo.hr

Kodeks pozitivne prakse - financijska potpora udrugama

Postupak dodjele financijskih sredstava državnih tijela za programe i projekte udruga nije bio uređen u obliku propisa koji bi naložio transparentne postupke koji bi smanjili mogućnosti zlouporabe. Zbog toga je Središnji državni ured za upravu izradio Prijedlog kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga.
Kodeksom se određuju standardi i načela postupanja tijela državne uprave u postupcima odobravanja financijskih potpora programima i projektima udruga, a sve zbog transparentnosti postupanja i učinkovitijeg korištenja sredstava. Načela za odobravanje financijskih potpora iz sredstava državnog proračuna odnose se na određivanje prioriteta za financiranje, raspisivanje javnih natječaja s jasnim uvjetima te procjenu projekata i programa od strane stručnih tijela.
Kod provedbe javnih natječaja nužno je, osim navedenog, osigurati komisijsko otvaranje pristiglih prijava, dostavu pisanih odgovora sudionicima, javno objaviti rezultate natječaja te sklopiti ugovor o financiranju najkasnije 60 dana od zaključenja natječaja.
Udruge su dužne udovoljiti sljedećim uvjetima:
- moraju biti upisane u registar udruga RH
- moraju promicati vrednote ustavnog poretka RH
- moraju provoditi djelatnosti usmjerene potrebama zajednice
Bitno je osnažena uloga Savjeta za razvoj civilnog društva koji prati, analizira i evaluira potpore iz državnog proračuna koje su odobrene putem javnih natječaja i to temeljem informacija koja im dostave davatelji potpora.
Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora dao je najkonkretnije komentare na prijedlog Kodeksa, a isti su se prvenstveno odnosili na predlaganje mehanizama žalbe ili prigovora u slučaju povrede proceduralnih načela i uvjeta za provođenje postupka javnog natječaja. Odbor je također naveo kako Kodeksom nije jasno propisano gdje će se objavljivati prioriteti za financiranje projekata i programa za fiskalnu godinu tj. proračunsko razdoblje te na koji će se način (prvenstveno kroz koje medije) natječaji i rezultati učiniti dostupnima javnosti.
Saborska rasprava o Kodeksu pokazala je kako većina parlamentarnih stranaka podupire donošenje istoga kao i da Vlada RH postupak dodjele sredstava želi učiniti transparentnijim, stoga je isti usvojen od strane Hrvatskog sabora 2. veljače 2007.

Zakon o volonterstvu

Volonterstvo u Republici Hrvatskoj nije regulirano posebnim zakonom koji bi obuhvatio sve aspekte volontiranja, razriješio probleme organizacije volontiranja, korisnika volontiranja te pružio pravnu podlogu koja bi dala temelje pravnog statusa domaćih i stranih volontera. Proces volontiranja sporadično se te indirektno spominje u nizu zakona kao što su Zakon o radu koji ne regulira volontiranje, već neplaćeno obvezno stažiranje, zakoni koji reguliraju prava iz zdravstvenog te mirovinskog osiguranja, porezni zakoni, Zakon o obveznim odnosima i drugi.
Budući da spomenuti zakoni ne sadrže definiciju, niti pojam volontiranja, ne reguliraju prava i obveze volontera i korisnika volontiranja, oblike organiziranja volontiranja te ostale bitne aspekte, bilo je nužno započeti sa zagovaranjem donošenja cjelovitog Zakona o volonterstvu. Zbog svega navedenog, predstavnici GONG-a sudjelovali su, zajedno s ostalim nevladinim organizacijama, u radnoj skupini za izradu i dovršenje Zakona o volonterstvu koju je, nakon jednogodišnje pauze, ponovno pokrenulo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Nakon izrade nacrta predmetnog Zakona te brojnih javnih rasprava, od kojih je jedna održana na sam Dan volontera 5. prosinca 2005. godine, Vlada RH je Prijedlog zakona o volonterstvu uputila u saborsku proceduru. Prijedlog zakona o volonterstvu izglasan je u veljači 2007. godine.

Zahtjev za smjenom predstojnice Vladinog Ureda za udruge te za novi proces izrade Strategije za razvoj civilnog društva

Nakon što je predstojnica Vladinog Ureda za udruge dala skandalozan intervju u Glasu koncila u 2005., nevladine udruge (među njima i GONG), međunarodne organizacije i neke političke stranke kao i institucije zatražili od Vlade da smijeni predstojnicu zbog homofobičnih izjava te insinuacija o 'veleizdajničkoj' djelatnosti udruga i optuživanju stranih donatora da imaju političke ambicije te da djeluju protivno hrvatskim zakonima. GONG je također sudjelovao u javnoj raspravi o nacrtu Strategije za razvoj civilnog društva te zajedno s velikom većinom nevladinih organizacija javno zatražio obustavu procesa izrade Strategije zbog netransparentnog rada, nekompetentnosti autora i manjkavosti metodologije i sadržaja iznesenog u nacrtu Strategije.

Inicijativa „Izbrisani“ i „22% manje vrijedni“ - ukidanje PDV olakšica na strane donacije

U svibnju 2004. udruge su saznale za odluku Ministarstva financija da se ukidaju odredbe Pravilnika o PDV-u, kojim su nevladine udruge i ostale neprofitne organizacije (osim humanitarnih organizacija, športskih klubova te vjerskih, socijalnih, zdravstvenih i kulturnih ustanova) bile izuzete od plaćanja PDV-a prilikom plaćanja robe i usluga iz stranih donacija. S obzirom na način donošenja odluke o kojoj udruge nisu bile obaviještene ni konzultirane, GONG, B.a.B.e. i Zelena akcija zajednički su prosvjedovali protiv te odluke koja potkopava suradnju Vlade i civilnog društva, kao i uspostavljanje povoljnih financijskih pravila za financiranje i samoodrživost nevladinih organizacija u Hrvatskoj.
Održane su dvije konferencije za novinare te sastanak s ministrom financija na kojemu, osim ponude da se navedenim udrugama izvrši povrat PDV-a, što su udruge odbile, nije ništa riješeno. Predloženo je formiranje radne skupine u kojoj bi bili članovi Ministarstva financija i Porezne uprave, civilnog društva (sindikati, nevladine udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva) i donatora, na što su svi načelno pristali, ali održan je samo jedan sastanak, na kojemu su predstavljeni suprotstavljeni kocepti rješenja problema.
O tijeku akcije i komunikacije s Ministarstvom financija obavijestili smo i premijera Sanadera, a cijelo vrijeme obavještavali smo i predstavnike međunarodne zajednice, koji su također prosvjedovali zbog navedene odluke. Dan nakon slanja pisma premijeru, u GONG je stigla Devizna inspekcija Ministarstva financija, koja je u sljedeća dva mjeseca prekontrolirala cjelokupno devizno poslovanje GONG-a.
Tijekom zasjedanja Sabora, aktivisti GONG-a izbačeni su s galerije sabornice, jer su nosili narančaste majice s porukama „Izbrisani“ i „22% manje vrijedni“, o čemu su pisali i mediji.
U lipnju, tijekom izmjena Zakona o PDV-u, zastupnica Čuhnil podnijela je amandman kojim bi se „izbrisane“ udruge uvrstile u Zakon o PDV-u, odnosno u članak koji propisuje izuzeće od plaćanja PDV-a, no unatoč podršci nekoliko klubova zastupnika iz opozicije, amandman je odbijen.

Inicijativa za upis GONG-a u registar ustanova i udruga u kojima je moguće služiti civilni vojni rok

GONG je tijekom 2003. poslao zahtjev za upis u registar ustanova i udruga u kojima je moguće služiti civilni vojni rok Ministarstvu obrane te je od tada civilni vojni rok moguće služiti u udruzi.

"Otvoreni trgovi"

Kampanja "Otvoreni trgovi" iz 1999. bila je usmjerena protiv tadašnjeg Prijedloga zakona o javnom okupljanju koji je bitno ograničavao Ustavom zajamčeno pravo građana na javno okupljanje i mirni prosvjed. Prijedlog Zakona privremeno je obustavljen u saborskoj proceduri, a izglasan je nakon godinu dana, krajem 1999.

chevron-right