Projekt "PAKET IZBORI"

10. listopada 2007.

Projekt "Paket izbori" provodio se u organizaciji GONG-a od travnja 2002. do svibnja 2003. godine. Projekt se odnosio na kreiranje preporuka za promjenu ili donošenje pet najvažnijih zakona koji reguliraju pravne i tehničke aspekte izbornog procesa: Zakon o popisu birača, Zakon o političkim strankama, Izborni zakon, Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu kao stalnom tijelu i Zakon o financiranju izbornih kampanja.O "Paketu izbori" - 2002/2003.

Projekt "Paket izbori" provodio se u organizaciji GONG-a od travnja 2002. do svibnja 2003. godine. Projekt se odnosio na kreiranje preporuka za promjenu ili donošenje pet najvažnijih zakona koji reguliraju pravne i tehničke aspekte izbornog procesa: Zakon o popisu birača, Zakon o političkim strankama, Izborni zakon, Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu kao stalnom tijelu i Zakon o financiranju izbornih kampanja. Projekt je financiran od strane Delegacije Europske komisije u RH pod programom Europska inicijativa za demokraciju i ljudska prava za Hrvatsku.

Cilj

Primarni cilj projekta bio je kreiranje preporuka radi stvaranja pretpostavki za izgradnju pravnog okvira izbornog zakonodavstva sukladnog standardima Europske Unije. Navedeno je uključivalo organiziranje javnih rasprava kroz okrugle stolove, suradnju s državnim institucijama, akademskom zajednicom i stručnjacima, kreiranje pravnih preporuka stručnjaka i aktivnosti javnog zagovaranja u svrhu uvrštavanja preporuka u izborno zakonodavstvo.

Krajnji cilj projekta je jačanje demokracije i vladavine prava. Izrada kvalitetnog okvira za izborno zakonodavstvo koje će regulirati poštene, slobodne i transparentne izbore podići će razinu povjerenja građana, birača i kandidata u pravnu sigurnost izbornog procesa.

Način provođenja projekta

GONG je kroz pet okruglih stolova / javnih rasprava okupio vodeće stručnjake na području izbornog zakonodavstva, članove Državnog izbornog povjerenstva, suce, zastupnike u Saboru, članove političkih stranaka te stručnjake za medije i kampanje. Svaki okrugli stol organizirao se na temu jednog od pet navedenih zakona.

Prije svakog okruglog stola, provedeno je istraživanje na zadanu temu koje je uključivalo komparativnu analizu zakonskih rješenja u zemljama Europske Unije i zemalja u tranziciji. Nakon provedenog istraživanja, radna skupina od tri stručnjaka za svaki okrugli stol izradila je prijedlog preporuka koje su služile kao podloga za javnu raspravu. Svaki okrugli stol rezultirao je donošenjem pravnih preporuka.

Nakon održanih pet okruglih stolova preporuke su analizirane, objavljene i stavljene na raspolaganje zakonodavcu radi razmatranja i uvrštavanja u izborno zakonodavstvo, kao i ostalim državnim institucijama, političkim strankama, međunarodnim organizacijama, stručnjacima i medijima.

S obzirom na važnost navedenih zakona i tematike izbornog procesa, kao ključnih pretpostavki za funkcioniranje demokratske pravne države i razvoj participativne političke kulture građana Republike Hrvatske, smatramo da je daljnja suradnja različitih institucija, političkih stranaka, udruga i pojedinaca iznimno važna.

Projekt Paket izbori nastavit će se u smislu kontinuiranog zagovaranja od strane GONG-a za usvajanje preporuka za poboljšanje i izmjenu izbornog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj. To se prvenstveno odnosi na donošenje Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu kao stalnom tijelu, Zakona o financiranju izbornih kampanja te izmjena Zakona o popisima birača.

----------------------------------------------

Okrugli stol "Zakon o popisima birača"
Preporuke (136 KB)

Okrugli stol "Zakon o političkim strankama"
Preporuke (216 KB)

Okrugli stol "Izborni zakon i Državno izborno povjerenstvo kao stalno tijelo"
Preporuke
(354 KB)

Okrugli stol "Financiranje izbornih kampanja"
Preporuke (330 KB)

chevron-right