Parlamentarni izbori 2000.

26. rujna 2007.

Građani Republike Hrvatske su na izborima 2. i 3. siječnja po četvrti put birali novi sastav Hrvatskog državnog Sabora na gotovo 7 000 biračkih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. U Zastupnički dom birano je 140 zastupnika razmjernim sustavom, u 10 izbornih jedinica u kojima se biralo po 14 zastupnika. Hrvatska dijaspora birala je svoje zastupnike u posebnoj 11. izbornoj jedinici, čiji se broj utvrđuje metodom tzv. nefiksne kvote nakon što će biti poznati rezultati izbora u Hrvatskoj. Pripadnici nacionalnih manjina na području cijele države birali su svojih 5 predstavnika.

Građani Republike Hrvatske su na izborima 2. i 3. siječnja po četvrti put birali novi sastav Hrvatskog državnog Sabora na gotovo 7 000 biračkih mjesta u Hrvatskoj i inozemstvu. U Zastupnički dom birano je 140 zastupnika razmjernim sustavom, u 10 izbornih jedinica u kojima se biralo po 14 zastupnika. Hrvatska dijaspora birala je svoje zastupnike u posebnoj 11. izbornoj jedinici, čiji se broj utvrđuje metodom tzv. nefiksne kvote nakon što će biti poznati rezultati izbora u Hrvatskoj. Pripadnici nacionalnih manjina na području cijele države birali su svojih 5 predstavnika. U birački popis upisano je nešto više od 3, 8 milijuna birača, a poseban popis birača u dijaspori broji oko 350 000 birača s pravom glasa.

Za 150 mjesta u Saboru natjecalo se je 4 006 kandidata, a u izborima je sudjelovalo 55 stranaka, od čega 18 koalicija i 20 neovisnih lista.

Izbore je nadgledalo gotovo 1 000 međunarodnih promatrača i gotovo 6 000 promatrača nevladinih udruga, od kojih je preko 5 600 bilo akreditirano od strane GONG-a koji je imao i 26 promatrača u inozemstvu (BiH, Slovenija, Austrija, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Nizozemska, Kanada, Australija).

GONG je pokrio preko 65% (oko 4 500) biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj cjelodnevnim promatranjem izbora, dok su ostala mjesta obilazile mobilne ekipe GONG-a. Na statistički izabranih 15% biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj, GONG je imao tzv. “PVT promatrače” čija je zadaća bila telefonsko šifrirano dojavljivanje rezultata u “PVT centar” po završetku brojanja glasova i ispunjavanja zapisnika. U PVT centru, rezultati su obrađivani od strane kompjuterskih stručnjaka, statističara i konzultanata.

Neobično veliko zanimanje za ove izbore od strane nevladinih udruga, medija, i međunarodne zajednice, djelomično je doprinijelo visokom postotku izlaska građana Hrvatske na ove izbore, međutim sami su građani pokazali iznimnu svijest o političkoj participaciji te zrelost koja se nije očitovala samo u postotku izlaska na izbore, već i u političkoj kulturi i toleranciji neusporedivoj s izborima 1995. i 1997.godine. Cjelokupnoj atmosferi pridonijela je korektna organizacija izbora od strane članova Državnog izbornog povjerenstva koji su u svojem djelovanju bili vrlo transparentni i otvoreni, ne samo prema političkim strankama i kandidatima, već i prema nevladinim udrugama i medijima.

GONG je organizacijski promatranje i izvještavanje od početka do kraja sproveo na planirani način, bez većih problema i grešaka, tako da je do jutra 4. siječnja u 13 regionalnih ureda GONG-a pristigla velika većina izvještaja svih promatrača i mobilnih ekipa, a u 7 ujutro 4. siječnja GONG-ov centar za paralelno prikupljanje i obradu rezultata izbora imao je gotove rezultate temeljene na izvještajima s 15% biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj. 

Cjelokupni izborni proces možemo ocijeniti zadovoljavajućom, a tijek izbornog dana pozitivnom ocjenom.

Iako suočeni s mnogobrojnim nedostacima, svi elementi izbornog procesa napredovali su u odnosu na prethodne izbore. Ova politička kampanja protekla je u tolerantnijem duhu. Od donošenja izbornog zakona, preko obvezatnih uputa do samog dana izbora, izbori su organizacijski korektno sprovođeni, a rad izbornog povjerenstva bio je u dovoljnoj mjeri transparentan i nezavisan. Obvezatne upute su kvalitetnije od samog Izbornog zakona propisivale djelove izbornog postupka, a uključivanjem nevladinih udruga u promatranje izbora Hrvatska je napravila veliki korak u odnosu na ostale zemlje u tranziciji. Veliki broj prijavljenih kandidata, stranaka, akreditiranih medija, međunarodnih i domaćih promatrača, te na kraju i birača koji su izašli na izbore, u dovoljnoj mjeri govore o svijesti građana i javnosti o važnosti izbora i odabira onih koji zastupaju građane Hrvatske.

S druge strane, nedovoljno kvalitetna informiranost birača o izbornom procesu propust je tijela za provođenje izbora te političkih stranaka koji, suočeni s neuobičajeno kratkom kampanjom, nisu imali dovoljno vremena posvetiti se tom vrlo važnom pitanju, kao ni kvalitetnijoj edukaciji biračkih odbora. Mijenjanje i donošenje mnogobrojnih uputa i pravila samo nekoliko dana prije izbora, koje u nekim dijelovima ne slijede zakone (Zakon o popisima birača), rezultiralo je zbunjenošću i pravnom nesigurnošću građana. U tom smislu, nevladine organizacije poput GONG-a, a svakako i Glasa 99, svojim su aktivnostima uspjele veliki broj građana informirati i zainteresirati za izborni proces i za sudjelovanje u svim fazama izbornog procesa.

Opća atmosfera te svi subjekti izbornog procesa mogu biti ocijenjeni pozitivno s nadom da će tolerancija, pravna regulacija, sloboda medija, informiranost, kao i politička kultura građana u većoj mjeri odlikovati sve buduće izbore.

---------------------------------------

Izvještaj GONG-a o parlamentarnim izborima 2000. preuzmite ovdje (121 KB)

chevron-right